Hadsel formannskap:

Regulerer område de ikke har betalt

Jostein Ellingsen (Rødt) undrer seg over at formannskapet ser på regulering av Gulstadøya, når flere grunneiere fremdeles venter på pengene for tomtesalget til kommunen

Stusset: Rødts Jostein Ellingsen (t.h) stilte seg undrende til at formannskapet ser på fremdriften i en reguleringssak på en tomt som tidligere tomteeiere ikke har fått betalt for.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Den reviderte fremdriftsplanen til Gulstadøya, samt reguleringen av Osen miljøpark som ligger i samme område, lå på bordet til formannskapet torsdag. Den langdryge saken om å få i gang bolig- og næringsbygg på Gulstadøya strekker seg tilbake til rundt år 2000, og det ønskes fremdrift i saken – uten at det skal kuttes svinger.