Rekkverkskader ved Sortlandsbrua

Rekkverket som strekker seg opp mot Sortlandsbrua har fått skader.

  Foto: Marius Birkeland

Nyheter

Det er rekkverket på siden mot Strand (Hinnøysiden) som har fått en real trykk. Rekkverket er brutt ned, på en måte som kan minne om at et større kjøretøy har kjørt oppå det, eller at det har vært et større kjøretøy som har kjørt i rekkverket og skadet det.