Kommuneadministrasjonen:

Vil regne barnetrygd som inntekt

I kommunestyre 11. oktober fikk rådmannen i oppdrag å utrede den økonomiske kostnaden ved å ikke regne barnetrygd som inntekt ved beregning av sosialhjelp.

Barnetrygd: Konstituert rådmann Sveinung Ellingsen anbefaler at politikerne fortsetter praksisen med å regne barnetrygden som inntekt og avkorte sosialhjelp mot barnetrygd.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Bakgrunnen var en interpellasjon fra Miljøpartiet De Grønne (MDG).