Lavere omsetning, men høyere resultat

Vesterålen kysthotell på Børøya fikk kraftig reduserte inntekter i 2020, men kom likevel ut med et langt bedre resultat enn året før.

Vesterålen kysthotell fikk redusert omsetning, men bedre resultat.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Regnskapstallene viser at omsetningen ble redusert fra 14,3 millioner kroner i 2019 til 9,7 millioner i fjor. Med finanskostnader og skattekostnaden kom årsresultatet på 1,09 millioner kroner i 2020. Året før hadde selskapet et underskudd på drøyt en halv million kroner. Noe av årsaken til forbedret resultat i 2020 er at lønnskostnadene ble kraftig redusert.