To vannverk lekker – må ut med flere millioner kroner

I Øksnes kreves det utbedringer av lekkasjer på to damanlegg.

Illustrasjonsbilde vannverk.  Foto: Marit Hommedal NTB

Nyheter

Det er avdekket lekkasjer på damanleggene til Trettendalsvannet og Kjølvannet, som forsyner henholdsvis Trettendalen vannverk og Ytre Langenes vannverk med vann.