Vindkraft har blitt storebroren i Vesterålen

Det ene vindkraftanlegget i Vesterålen produserer opp mot dobbelt så mye kraft som alle vannkraftverkene til sammen. Det viser tall fra NVE.

Ånstadblåheia Vindpark produserer mer strøm enn vannkraft i Vesterålen.  Foto: Illustrasjonsfoto, Fortum

Nyheter

Det finnes ni vannkraftverk i Vesterålen, i tillegg til vindkraftverket i Ånstadblåheia. Vannkraften produserer 82,2 GWh per år. Samtidig produserer Ånstadblåheia Vindpark 154 GWh per år. Vindkraftverket produserer med andre ord 71,8 GWh mer enn de ni vannkraftverkene (1 GWh er 1 million kilowattimer):