Denne flyplassen kan få samisk navn

Sametinget har i en foreløpig tilrådning til Statens kartverk foreslått en rekke samiske navn på en rekke kjente steder i Hadsel kommune.

Stokmarknes lufthavn bør på nordsamisk hete Njárgga girdihámman ifølge forslag fra Sametinget.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Hadsel ba i sommer Sametinget om å gi foreløpige tilrådninger for stedsnavn i kommunen. Nå har Sametinget sendt svaret sitt til kartverket, som har foreløpige tilrådninger fra nordsamisk stedsnavnstjeneste.