Medisiner på avveie i Andøy - kommunen har anmeldt saken

Andøy kommune har rapportert om at sterkt vanedannende medisiner er på avveie. Andøy kommune skriver at forholdet vil bli politianmeldt, og man har iverksatt tiltak for å stoppe tilgangen til medisinene.

LEGEMIDLER Enhetsleder Beathe Andersen har sendt rapport til statsforvalteren i Nordland om at kommunen savner medisiner fra et av sine medisinrom.  Foto: Arkivfoto: Tony Gulla Sivertsen

Nyheter

– Andøy kommune vil med dette melde om at vi har et medisintap ved en av våre tjenester som oppbevarer medisiner, skriver Beathe Andersen i meldingen til helseavdelingen hos Statsforvalteren i Nordland.