Milliontilskudd til miljøhavn i Hadsel 

Nordland fylkeskommune gir fem millioner kroner til realisering av Stokmarknes miljøhavn.

Ifølge kalkylene kan miljøhavna, kostnadsestimert til 135 millioner kroner, bety inntekter på over åtte millioner årlig så tidlig som i 2028. Det viser sakspapirer fra Hadsel kommune.  Foto: Illustrasjon: Rekyl reklame

Nyheter

– Dette prosjektet kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet, sier fylkesråd for plan- og næring i Nordland, Linda Helen Haukland i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Denne gangen kommer tilskuddet fra Nordland fylkeskommune, som samtidig inngår en samarbeidsavtale med Hadsel i forbindelse med utbygginga av miljøhavna på østsiden av Børøya.

Tilskuddet ble enstemmig vedtatt i fylkesrådets møte tirsdag. Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland, peker på flere positive sider ved miljøhavnprosjektet.

– Den nye havna kan gi konkrete bidrag til det grønne skiftet innenfor sjøtransport i regionen, samtidig som det legges til rette for jobbskaping og attraktive nyetableringer, sier fylkesråd Haukland.

Kvalitetsstempel

Milliontilskuddet fra fylkeskommunen skal gå til kommunal infrastruktur, og er et kjærkomment tillegg til de nesten 17 millioner kronene fra Landbruks- og matdepartementet som for alvor satte fart på kaiprosjektet i 2019.

– Vi er kjempeglade og fornøyde med at fylkesrådet ser verdien av Stokmarknes miljøhavn og bidrar til å holde farten oppe i arbeidet med realisering. Dette tilskuddet er virkelig et kvalitetsstempel på prosjektet vårt, sier hadselordfører Aina Nilsen i pressemeldingen.

Ordfører i Hadsel Aina Nilsen, her fotografert i miljøhavna på Børøya.  Foto: Idar Ovesen

Treindustri er kaias bærebjelke

Intensjonen til miljøhavna er blant annet å legge grunnlaget for et sagbruk som kan levere til lokal treindustri. Blant annet til eksisterende pallefabrikk som trenger nok trevirke. Treindustri-prosjektet handler om å utnytte lokalt tømmer til lokal verdiskaping.

– Dette prosjektet handler om å bruke skogen til å skape verdifulle produkter av lokal tre. Kombinert med ei tømmerkai som gjør at tømmeret fraktes på sjø istedenfor vei, så er dette helt unikt i Nord-Norge, sier Nilsen.