– En planlagt bestilling

Byggeprosjektet som Nordland fylkeskommune finansierte for Hadsel videregående skole, økte fra 119 til 153 millioner kroner, og ble dermed 34 millioner kroner dyrere enn først planlagt. Samtidig gjenstår en del reklamasjoner på byggene som ble reist.

De nye byggene ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes ble 34 millioner kroner dyrere enn først beregnet.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Det går fram i en fersk avtale mellom Nordland fylkeskommune og entreprenøren Peab Bjørn Bygg, som arbeidet på prosjektet fra 2017 til 2020.

Nybygget ved Hadsel videregående skole på Stokmarknes ble reist i massivtre med limtrekonstruksjoner. Fasaden ble kledt med brent treverk. Det ble også bygget et eget solcelleanlegg der skolen får dekket 35 prosent av sitt energibehov.

Seksjonsleder for bygg og eiendom i Nordland fylkeskommune, Kurt Solaas, opplyser til VOL at kontrakten med Peab Bjørn Bygg AS ble inngått i 2018.

– Kontraktssum var 119 millioner kroner eksklusiv merverdiavgift. Til slutt ble totalkostnaden til entreprenør på 153 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Økningen skyldes lønns- og prisstigning og økt arbeidsomfang i henhold til bestillinger fra fylkeskommunen, sier Solaas til VOL.

Han opplyser at økt arbeidsmengde skyldtes omgjøring av konstruksjon i rehabiliteringsdelen av skolebygget og tillegg knyttet til teknisk anlegg i begge bygg.

– Økningen er ingen budsjettoverskridelse, men en planlagt bestilling fra fylkeskommunen. Nybygg og ombygging av Hadsel videregående skole på Stokmarknes er med dette sluttført innenfor bevilget budsjettramme, sier Solaas til VOL.

Endelig oppgjør

Ifølge avtalen mellom fylkeskommunen og entreprenøren, som ble signert i midten av september, utgjør riving av et bygg og utenomhusarbeider ikke en del av kontrakten. Avtalen ble til som følge av et forhandlingsmøte mellom partene den 6. september i forbindelse med overlevering av «bygg B» og «bygg C» i prosjektet. Beløpene i avtalen omfatte renter og utgjør et fullt og endelig oppgjør for samtlige krav fra Peab knyttet til sluttoppgjør for to bygg.

Selv om de to byggene til sammen skulle koste 119 millioner kroner, ble prosjektet utvidet av fylkeskommunen. Beløpet for bygg B kom på 95,85 millioner kroner, mens bygg C kom på 57,23 millioner kroner.

Reklamasjoner gjenstår

Avtalen mellom partene viser ellers at Nordland fylkeskommune og entreprenøren ennå ikke har kommet i mål når det gjelder reklamasjoner på byggene.

– Det er avtalt en egen møteserie for å oppnå enighet om utbedring av de disse reklamasjonene. Partene er også i denne møteserien innstilte på å komme til enighet om størrelsen på det tilbakeholdte beløp. Nordland Fylkeskommune vil frigi eventuelt for mye tilbakeholdt beløp så snart partene er enige om størrelsen på dette, heter det i avtalen mellom partene.

VOL har vært i kontakt med viseadministrerende direktør Per Ivar Rasmussen, som har signert avtalen med fylkeskommunen på vegne av entreprenøren i Peab Bjørn Bygg. Han viser til Nordland fylkeskommune som byggherre, og ønsker ikke å kommentere saken.