Innstiller på aksjesalg

Bø kommune skal ha ekstraordinært formannskap og kommunestyremøte torsdag for å avgjøre hva de gjør med kommunens aksjer i Vesterålskraft.

Rådmann i Bø, Gundar Jakobsen innstiller overfor formannskapet og kommunestyret i Bø å selge kommunens aksjer i Vesterålskraft. Ordfører Sture Pedersen har lenge jobbet for en interkommunal eierløsning for kraftselskapet.   Foto: Tone M. Sørensen / ARKIV

Nyheter

Mandag kom innkallingen til politikerne om det ekstraordinære formannskapet og kommunestyret i Bø.