Hadsel-kutt: Krever utredning før politisk behandling

Kommunestyrerepresentant for MOS, Ørjan Robertsen, krever både konsekvensutredning og høringer før Hadsel kommune kan behandle kuttforslag som spesielt vil ramme lokalsamfunn utenfor Stokmarknes.

Hadsel-kutt: Ørjan Robertsen (MOS) mener at kuttprosessen i Hadsel krever utredning før politisk behandling.  Foto: Per Eivind Knudsen

Nyheter

Ørjan Robertsen viser til at kommunedirektøren har lagt frem et budsjettforslag som har dyptgående negative konsekvenser for innbyggerne på Innlandet, Langøya, og Melbu – til politisk behandling.