Vedum vil gjøre mer for å hjelpe folk med strømregningene

Regjeringen vil sannsynligvis øke bostøtten ytterligere for å hjelpe folk med de høye strømregningene. Men finansministeren vil gjøre mer.

Trygve Slagsvold Vedum.  Foto: Annika Byrde

Nyheter


– Vi har satt av 3,2 milliarder kroner i statsbudsjettet for å avhjelpe situasjonen gjennom lavere elavgift, økte midler til Enova og økt bostøtte. De lavere avgiftene trer i kraft 1. januar, mens Enova-midlene er mer langsiktige. Men vi mener vi må gjøre mer, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Regjeringen vil avklare før jul hvilke tiltak som skal iverksettes for å hjelpe folk som sliter med å betale høye strømregninger. En ytterligere økning i bostøtten er sannsynlig, ifølge Vedum.

– Vi må gjøre mer for dem som har det tøffest, men vi ser samtidig på grep for flere da dette er en tematikk som er viktig for et bredere lag. Folk trenger hjelp raskt og trygghet for økonomien kortsiktig, men vi må også løse problemet på lang sikt, sier finansministeren.

Det er lite som tyder på at folk kan vente å få økonomisk hjelp før jul, slik blant annet Frp og SV krever.

– En økning i bostøtten kan gjøres raskt, og vi vil komme med løsninger før jul. Folk skal kunne møte jula vel vitende om hvilke tiltak som kommer, slik at de kan ha en trygghet for økonomien i månedene som kommer, sier Vedum.