– Vi har mangel på boliger i dette segmentet

Byggteam Hadsel AS har startet reguleringen av området Vestbakken, på Hauan i Stokmarknes, hvor de kan få plass til 50 boenheter, fokusert mot førstegangsetablerere. – Vi har en mangel på boliger i det segmentet, sier daglig leder Håkon T. Hanssen.

Bygges ut: Det er i dette området på Stokmarknes at Byggteam Hadsel AS vil bygge opp mot 50 boenheter.  Foto: Skjermdump prosjekt

Nyheter

I oppstartsvarselet for detaljreguleringen kommer det frem at det tenkes bebyggelse i form av flermannsboliger med tilhørende veistruktur, uteoppholdsarealer og et felles lekeområde.