Politiet ut for å bistå ved Ryggedalstunnelen

  Foto: INNSENDT

Nyheter

To utenlandske vogntog skaper problemer ved Ryggedalstunnelen. Blant annet er det et vogntog som har sakset i veibanen og som sperrer veien.