Verneombud truer med å stenge ambulanseflybasen i Bodø

«Å sove ut etter nattevakt er i praksis umulig», skriver verneombudet ved basen i en bekymringsmelding.
Helse

Klokken 04:40 tok dagens første fly av fra Bodø lufthavn, på vei til Stokmarknes i Vesterålen. I en brakke på flyplassen skal ambulanseflypiloter sove ut når nattskiftet er ferdig i 06-tiden, men bygget rister når Forsvarets F16-kampfly går over.

– Hovedproblemet er at bygningen ligger i rød støysone på flyplassen, ikke er tilstrekkelig støyisolert og at det er gjort utbedringer som langt ifra er godt nok, sier verneombud Karl H. Haugland til VG.

Han vurderer å stenge basen hvis forholdene ikke blir bedre.

I en bekymringsmelding som VG har fått innsyn i, skriver Haugland at det er en overhengende fare for såkalt akkumulert fatigue som følge av støy og boforhold.

– Det medfører langtidsslitasje på personellet og er en fare for flysikkerheten.

Akkumulert fatigue hos piloter fører til nedsatt mental og fysisk prestasjon, og kan skyldes søvntap, lange våkne perioder, ujevn søvnrytme og overarbeid.

– Konstant fullt belegg

Støyen overstiger grenseverdien ved overflyginger både om dagen og om natten, ifølge en rapport fra Hemis. De målte støynivået i juni, på oppdrag fra Lufttransport AS, som eier bygget.

Rutefly, kampfly og Sea Kings redningshelikoptre er blant søvntyvene, ifølge Haugland. Da Hemis målte støynivået, oversteg den grenseverdiene når F16 eller Sea King fløy i nærheten.

Personellet har ved flere anledninger måtte evakuere på hotell for å få tilstrekkelig hvile, skriver Haugland i bekymringsmeldingen, som ble sendt til ledelsen i Babcock 1. november i år.

Alta-ordfører: – Vi føler oss ikke trygge

Selskapet overtok driften av ambulanseflyene 1. juli i år. Samtidig ble kravene til responstid skjerpet: Fra 61 minutters aktiveringstid, noe som innebar at de som bor i Bodø kunne sove hjemme, til bare 20 minutters aktiveringstid i dag.

«Dette medfører at brakkeriggen per i dag har konstant fullt belegg», skriver verneombudet.

Det er åtte hybelrom på basen, som er eid av den tidligere operatøren, Lufttransport AS, og leies ut til Luftambulansetjenesten HF (LAT HF). I tillegg til natt- og dagcrew med piloter, brukes basen også av helikopterpiloter, sykepleiere og teknikere.

I et brev til LAT HF skriver Juha Seppola og Elin Bjørke Hansen i Babcocks HR-avdeling at støynivået ved basen er såpass høyt at det alene kan betegnes som helsefarlig. De mener at det ikke er akseptabelt å bruke tid på diskusjoner om hvem som har ansvar for utbedring, samtidig som de ansatte «opplever at arbeidsmiljøet ikke er forsvarlig på grunn av støy».

«Dersom utbedringer ikke utføres, vil vi snarest finne nye lokaler til vår ansatte», skriver Seppola og Bjørke Hansen.

BASEN: I dette bygget og en brakke holder ambulanseflypilotene til. Foto: Sondre Skjelvik / Bodø Nu

– Må overnatte andre steder

Knut Haarvik, kommunikasjonsrådgiver i LAT HF svarer på VGs spørsmål i en e-post:

– Det er ingen tvil om at basen i Bodø er utsatt for støy. Vi har derfor sendt støymålingene som er gjort til vurdering hos akustiker for å få den tolket og vurdert. Det er så langt vi har kommet i denne prosessen. Vi håper på å få saken behandlet i neste uke.

Med kortere aktiveringstid må arbeidsgiver stille med sovefasiliteter for både dag- og kveldscrew, mener verneombudet. Babcock mener det er LAT HF sitt ansvar.

– Sammen med verneombud på basen i Bodø er vi kjent med forholdene og er svært opptatt av å få gjort utbedringer. Vi har meldt om forholdene til Luftambulansetjenesten HF, som har ansvar for bygningsmassen, og ønsker å komme i dialog om hvordan og hvor raskt dette kan løses, sier Hilde Sjurelv, driftssjef i Babcock, til VG.

LES OGSÅ

LO-lederen om ambulansefly-situasjonen: – Jævla alvorlig

I et brev til Babcock datert 25. november skriver Øyvind Juell, administrerende direktør i LAT HF, at de er uenige.

«Luftambulansetjenesten HF har forpliktet seg til å stille basefasiliteter for personell på vakt. Det innebærer besetningen som er på flyet, totalt tre personer, til enhver tid. For personell som ikke er på vakt på flyet må overnatte andre steder utenfor basen. Dette er ikke Luftambulansetjenesten HF sitt ansvar», skriver han videre.

– Risiko for smittespredning

Verneombudet og andre ansatte mener også at garderobeforholdene er for dårlige, særlig for de kvinnelige pilotene.

I et notat til Bodø kommune, sendt i mai, skriver ansatte ved basen at enkelte må bruke medisinlageret som garderobe.

«Basens garderobeforhold er så graverende dårlige at risiko for smittespredning er høyst reell», skriver verneombudet. I notatet påpeker de ansatte at det ikke skilles mellom ren og skitten sone, og mener det fører til smitterisiko fra personell som har vært i kontakt med pasienter.