De endelige testresultatene er klare: Alle prøvene for koronavirus i Vesterålen er negative

Folkehelseinstittutet bekrefter søndag kveld at alle prøvene for koronavirus fra Vesterålen er negative.
Helse


– Det er altså ingen av de testede personene som er eller har vært smittet med koronavirus, sier Ingebjørn Bleidvin, kommuneoverlege i Hadsel i en pressemelding.

Hjemmekarantene for de testede er nå avsluttet.

– Vi takker disse personene for å ha fulgt lojalt opp om hjemmekarantenen. Det er en omfattende inngripen i folk sine liv, men et svært viktig tiltak for å redusere omfanget av sykdommen, sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland.

De to minner om at de generelle smittevernrådene fortsatt gjelder, og oppfordrer folk til å følge med på den offisielle informasjonen fra Folkehelseinstittutet.

– Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjon, og er i en kategori som kan ha blitt utsatt for smitte, skal du ta kontakt med legekontoret på telefon, sier Bleidvin.

Infomasjon om hva som er en mistenkt smittet person ligger på fhi.no: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/