– Ingen bør reise til Oslo eller ta imot besøk derfra

I forbindelse med det muterte smitteutbruddet i Oslo-regionen de siste dagene. kommer kommunelegene i Vesterålen, og i Vestvågøy og Vågan, med klare anbefalinger og tiltak.

  Foto: kommunelege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin.

Helse


Kommunene i Lofoten og Vesterålen innfører ikke nye regler i forbindelse med utbruddet rundt Oslo og Follo, men oppfordrer til stor forsiktighet dersom du nylig har vært i området.

– Den nye mutasjonen av koronaviruset virker å være mer smittsom. Utbrudd med denne mutasjonen er dermed ekstra viktige å slå ned. Derfor setter man inn kraftige tiltak i kommunene rundt Oslo nå, sier kommuneoverlege i Hadsel, Ingebjørn Bleidvin i en pressemelding.

Ber folk om å være forsiktige


Det er til nå ikke kjente tilfeller av den nye mutasjonen i Vesterålen.

– I Vesterålen er smittesituasjonen fortsatt rolig og håndterbar. Dette gjør at vi kan ha fullt fokus på å forberede og gjennomføre vaksineringsprogrammet fremover. Slik ønsker vi å fortsette å ha det. Derfor ber vi folk utvise ekstra forsiktighet etter opphold i Osloregionen den kommende tiden, sier kommuneoverlege i Sortland, Mette Røkenes i pressemeldingen.

Lokale regler er kontinuerlig under vurdering. Dersom et utbrudd skulle oppstå nå, vil man kunne se samme type restriksjoner her som man nå har rundt Oslo.

Blir ikke søringkarantene

Kommuneoverlegene ønsker likevel å presisere at det ikke er aktuelt å innføre generell karantene for alle som har oppholdt seg i Sør-Norge/Osloregionen.

– Søringkarantene gav kun mening i den helt spesielle situasjonen i starten av pandemien. Da var det nesten ingen smitte i nord, og mye smitte i store deler av Sør-Norge. Nå har vi imidlertid smitte av og på i det meste av landet, inkludert Nord-Norge. Det er for eksempel ikke lenge siden det var et stort utbrudd i Harstad, sier kommuneoverlege i Vågan, Jan Håkon Juul.

Viktig å unngå å reise

Sent lørdag kveld om også Statforvalteren i Nordland med en pressemelding der folk blir bedt om å unngå reiser til Oslo-regionen..

– På grunn av dette utbruddet, er det viktig at befolkningen unngår å reise til de østlandskommunene som nå er omfattet av smitteutbruddet, sier statsforvalter i Nordland, Tom Cato Karlsen i pressemeldingen.

– Dersom du nylig har vært i området, bør du kjenne godt etter eventuelle symptomer, og teste deg for Covid-19. I samråd med arbeidsgiver bør du også vurdere hjemmekontor fremfor å møte fysisk på arbeidsplassen, sier Karlsen.

I likhet med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Elisabeth Vik Aspaker, mener Karlsen det er viktig at smittevernet i fylket fortsatt holdes under god kontroll, slik at helsetjenesten i kommunene i nord har nødvendig kapasitet til å gjennomføre og trappe opp vaksinering etter hvert som det blir flere vaksiner tilgjengelig.


Kommuneoverlegene har følgende anbefalinger:

* Ingen bør reise til Osloregionen, eller ta imot besøk derfra, dersom det ikke er nødvendig.

* Som før vil «nødvendig» ha forskjellige definisjoner. Arbeidsreiser som er avgjørende for drift og bevaring av arbeidsplasser kan være nødvendige. Besøk til alvorlig syke nærstående kan også være i denne kategorien.

* Dersom du innen de to siste ukene har vært i Osloregionen, må du være ekstra obs på symptomer på sykdom. Du skal ha svært lav terskel for å teste deg. Husk samtidig at negativ test ikke utelukker smitte dersom den tas før du får symptomer.

* Dersom du innen de to siste ukene har vært i Osloregionen, bør du i størst mulig grad unngå arrangementer, butikker og ansamlinger med flere mennesker de første ti dagene.

De ti kommunene som er omfattet av utbruddet per 23.01 er Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.