– Ventetiden for psykisk syke er et stort problem

Pasienter i Vesterålen og Lofoten får ikke så rask behandling for sin akutte lidelse når sykdommen sorterer inn under psykiatri og ikke det somatiske. Det er et problem som opptar regionrådet. 

Vekst: Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.   Foto: Arkivfoto/Per Eivind Knudsen

– Det er et stort problem, det er lang ventetid på pasienter som skal transporteres med luftambulansen.

Helse og omsorgssjef i Hadsel, Marion Celius
Helse

Transport av psykisk syke i Vesterålen var et tema i regionrådsmøte forleden. Som representant for vertskommunen for Vesterålen legevakt gav Marion Celius ei orientering.