Hedres for nær omsorg i livets sluttfase

Palliativ enhet ved UNN Harstad har vunnet den prestisjetunge Samhandlingsprisen 2010 for deres arbeid for dødende og uhelbredelig syke mennesker.
Aktuelt i nord

- Dette er et tiltak der spesialisthelsetjeneste og kommunene jobber sammen på en utmerket måte, og der helsepersonell rustes til å gjøre en viktig forskjell for en særlig sårbar pasientgruppe, sier prisutdeler Toralf Hasvold, leder for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST).

I et tett samarbeid mellom sykehus og den kommunale helsetjenesten, gir Palliativ enhet omsorg, smertelindring og tilrettelegging for pasienter som har en uhelbredelig og langtkommet sykdom.

Hjelpen gis uavhengig av om pasienten er på sykehus, i annen institusjon eller hjemme hos seg selv.

- Vi er veldig takknemlige, og det er utrolig godt å få denne anerkjennelsen. Dette er noe langt mer enn bare en vanlig jobb, sier Karina Fredheim, som sammen med Ann Ragnhild Broderstad har ansvar for Palliativ enhet.

Prisen, som består av et diplom og 50.000 kroner, tok de imot sammen med Britt Elin Johansen, som representerer Harstad og de nærliggende kommunene.

Store planer for videre utvikling

Prisvinnerne er glade for alt de har greid å utrette i løpet av de to årene enheten har eksistert – men de vil stadig videre.

De ønsker for eksempel å være enda mer aktivt tilstede hjemme hos svært syke mennesker.

- Mange dødende pasienter kommer til sykehus på sine aller siste dager fordi de føler for stor utrygghet hjemme. Slik trenger det som oftest ikke å være, og vi vil jobbe at disse pasientene skal kunne få en trygg og verdig avslutning i hjemlige omgivelser, sier Fredheim.

Kompetanseutvikling hos helsepersonell som skal ha kontakt med uhelbredelig syke er også viktig for Palliativ enhet. De legger blant annet til rette for lunsjundervisning og hospitering på enheten for helsepersonell fra andre sykehusavdelinger og fra kommunene.

Samhandlingsprisen deles ut i et samspill mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og de 31 kommunene UNN er lokalsykehus for. Prisen skal gå til et pasientrettet tiltak som involverer UNN og en eller flere kommuner – og der helsetjenester dermed gis over flere nivåer. Dette er tredje gang prisen deles ut.

Hele 16 ulike tiltak ble foreslått til årets pris, og med svært mange gode innmeldte prosjekter hadde juryen en krevende oppgave.

- Det er ikke tvil om at kvaliteten er raskt økende på samhandlingsfeltet her nord, sier NST-leder Toralf Hasvold.

Vil bli nasjonalt utstillingsvindu

Samhandlingsprisen ble utdelt 2. desember i Harstad, under Dialogforum - den viktige, årlige møteplassen mellom UNN og kommunene i regionen.

UNN-regionen tar mål av seg om å bli en foregangsregion innen samhandling, og planene for hvordan det skal la seg realisere er i ferd med å ta form. Fokus på møteplasser for nivåene og anerkjennelse til de gode eksemplene er vesentlig i disse planene.

Et svært bredt spekter av faggrupper var representert – fra ordførere, rådmenn og helseledere til sykepleiere, pasientorganisasjoner og forskere.

I løpet av en lang og hektisk dag fikk engasjerte deltakere høre om blant annet omsorg for kronikere, Troms og Ofoten som utstillingsvindu for samhandling, og om hva finnene gjør for å møte sine helseutfordringer.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord