Fiskerne med kritikk av Statoil-samling

– Det er vi som best
taler lokale fiskere sin sak

Fiskerne i nord reagerer kraftig på at de ikke var invitert til Statoils Nord-Norgesamling i Oslo forleden. – Svært kritikkverdig, heter det i en pressemelding. Statoil er ikke helt enig i det.

  Foto: Trym Ivar Bergsmo

– KRITIKKVERDIG – Vi lurer på hvorfor ikke fiskarlagene i nord var invitert til samlingen i Oslo, sier Jan Fredriksen, leder i Nordland fylkes fiskarlag. 

Aktuelt i nord

Statoil samler årlig næringsliv, politikere og akademia til en årlig torskemiddag i Oslo. Temaet for konferansen er Statoils planer, utfordringer og muligheter i nord.

– Det er Statoils ledelse i nord og konsernledelsen som er vertskap. Samlingen var mandag og det var rundt 40 deltakere, sier pressetalsmann Morten Eek.

– Kritikkverdig

Men samlingen gikk uten at fiskarlagene i nord var representert. Nordland fylkes fiskarlag og Fiskarlaget Nord er samstemt i sin kritikk av oljeselskapet. De viser til at regjeringen, stortingspolitikere, fylkespolitikere og store deler av næringslivet med flere var invitert til samlingen, men ikke fiskarlagene i nord.

– Jeg går ut fra at petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja også var tema for drøftinger under samlingen og nettopp derfor er det svært kritikkverdig at de fylkesfiskarlaga som sokner til disse områdene ikke var invitert til samlingen. Det sier de to styrelederne Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag og Roger Hansen i Fiskarlaget Nord i en pressemelding.

Planer i nord

I pressemeldingen peker de to fiskarlagene på at Statoil i møtet orienterte om hvilke planer selskapet har for fremtidig virksomhet i nord.

– At Statoil ikke gir fiskerne i nord mulighet til å få være med og diskutere dette med de politikerne som til sist skal ta beslutninger om fremtidig virksomhet i nord liker jeg meget dårlig sier Fredriksen.

Han får tilslutning fra sin kollega lenger nord som mer enn antyder at dette er et uryddig spill fra Statoil sin side.

– Statoil må tørre å ta diskusjonen med fiskerne i nord om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og ikke bare knytte kontakter inn mot sine egne meningsfeller sier Roger Hansen. 

– Godt representert

Eek er ikke enig i at fiskerne ikke var representert.

 – Både Norges fiskarlag, med leder og generalsekretær, og fiskebåtredernes forbund deltok i samlingen. Vi er opptatt av å ha god dialog med fiskerne i nord. I fjor høst besøkte Statoils konsernsjef Nord fylkes fiskarlag og vi tar gjerne opp dialogen ved første anledning, sier Eek.

– Fortsatt kritikkverdig

– Det får bli opp til Statoil å mene at fiskerne var godt representert. Fylkeslagene var ikke representert og vi er dem som best taler de lokale fiskerne sin sak. Vi mener fortsatt at det er kritikkverdig at vi ikke var invitert og vi lurer på hvorfor vi ikke var det, sier Fredriksen.