Kritisk til stadig mer sentralisering i Nordland

Nordland Venstre og MDG mener fylkesrådet står for en stadig mer sentraliserende politikk i fylket.
Aktuelt i nord

Nordland Venstre og MDG Nordland legger fram felles forslag til budjett og økonomiplan på årets siste fylkestingsamling som pågår i disse dager.

– Fylkesrådet med partiene AP, SP, KRF og SV står for en stadig mer sentraliserende politikk i Nordland. Dette viser også deres forslag til budsjett og økonomiplan, skriver Nordland Venstre og MDG i ei pressemelding.

De to partiene lister opp en rekke tiltak de er kritiske til:

– Vi reagerer sterkt på reduksjon og omlegging av ferge- og hurtigbåter i Nordland.

– Vi reagerer sterkt på nedlegging av utdanningslinjer innenfor fagområder som næringslivet ber om.

– Vi reagerer sterkt på fordeling av innsatsmidler knyttet til næring.

– Vi reagerer sterkt på skyving av utbedring av Bustneslia, og at næringstransport langs fv 12 nedprioriteres.

– Vi reagerer på at påbegynt trafikksikkerhetstiltak ikke prioriteres.

Velger by foran distrikt

– Vi reagerer sterkt på sentraliseringsiveren ved å bygge ny videregående skole i Bodø når elevtallsutviklingen viser at dette behovet ikke er til stede. At det begrunnes med at det skal skje tilflytting, understreker tendensen i strategien om vekting av by foran distrikt, uttaler de to gruppelederne May Valle (Venstre) og Bent Bakkan (MDG).

– Vi ønsker gjennom vårt forslag å vise at det er andre veger som kan gås. Dette kan være starten på en helt nødvendig dreining, sier de.

– Venstre har ønsket å beholde det regionale folkevalgte organ, dette mellomleddet mellom lokalpolitikk og sentralpolitikk. Ikke visste vi da at det som skulle være et talerør for lokalsamfunn, i stedet ble en forlenget arm til sentrale myndigheter, sier Nordland Venstres Arne Ivar Mikalsen.

– I Nordland har man nå organisert seg bort fra folket og distriktene og inn i både norske og utenlandske storbyer. Samleforslaget fra MDG Nordland og Nordland Venstre er et forsøk å å snu denne triste trenden i Nordlands politikk, skriver Nordland Venstre og MGD.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord