Bekymret for kostnader ved 110-sentralen

Salten Brann IKS som drifter 110-sentralen i Bodø frykter store investeringskostnader ved sentralen, og ønsker at alle kommuner i Nordland skal behandle saken i kommunestyrene og fatte vedtak om bekymringsmelding.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Aktuelt i nord

Salten Brann IKS har sendt ut et brev til alle kommuner i Nordland om økende kostnader for nødnett for kommunene.

DSB har pekt ut Bodø kommune som vertskommune for 110-nødmeldetjenesten for brann i Nordland jamfør brannloven. Bodø kommune har delegert denne oppgaven til Salten Brann IKS.

Må bytte ut oppdragssystem

Bakgrunnen for brevet er ansvaret som Salten Brann IKS har for å levere 110-nødmeldetjenesten til alle kommuner i Nordland, og de bekymringer som selskapet gjør seg vedrørende kostnadsutviklingen for bruk av nødnett for brannvesenet i Nordland og på 110-nødsentralen i Bodø.

Selskapet mener dagens investeringsmodell for nødnett hverken er forsvarlig eller korrekt, og at kommunenes kostnader er betydelige. Man ønsker at staten skal ta ansvaret for investeringer som må gjøres når systemene må moderniseres.

Dagens oppdragshåndteringssystem ble satt i drift i 2016 og brukes av 110-nødsentralen. Leverandøren melder at systemet allerede er utdatert og må byttes ut.

Mellom 10 og 15 millioner kroner

Anskaffelseskostnaden for et nytt system kan ifølge Direktoratet for samfunnsberedskap og sikkerhet beløpe seg til mellom 10 og 15 millioner kroner per 110-nødsentral og må dekkes av 110-nødsentralene.

Driftskostnadene for 110-nødsentralen i Bodø har økt fra 677.000 kroner til 3.145.500 kroner for sambandsutstyr.

– Dette er brudd på forutsetningene som lå til grunn for anskaffelsen av nødnettet og som ble vedtatt av Stortinget. Selskapet mener at nødnettet er en nasjonal og statlig beredskapsoppgave som primært bør finansieres av staten, skriver Salten Brann IKS.

Selskapet mener at dagens modell hvor kommunene/110-nødsentralene pålegges brukerfinansiering fra staten er uheldig.

– Rammer Nordland spesielt hardt

– Den er også urettferdig. Den rammer særlig Nordland spesielt hardt, da nødetatene har behov for svært mange beredskapsabonnement for sine deltidsstyrker og som blir lite brukt sett opp mot større befolkningsområder i Sør-Norge. Det gir en skjevfordeling av kostnadene og er uheldig, mener Salten Brann IKS.

Selskapet mener det er særdeles kritikkverdig at staten har planer om å bytte ut oppdragshåndteringssystemet som brukes av 110-nødsentralene bare to-tre år etter at det er tatt i bruk, samt det faktum at nødsentralene skal finansiere dettte selv.

I et brev henstiller selskapet til at alle kommunene i Nordland fatter et bekymringsvedtak om denne kostnadsutviklingen og at disse vedtakene danner grunnlag for en fortsatt tydelig dialog mot staten i regi av vertskommunen Bodø.

Utforsk tema:

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord