Leksikonhovedstad

Universitetet i Tromsø har tatt initiativ til å ta over driften av Store norske leksikon.

Rektor Jarle Aarbakke ser for to ulike modeller som kan redde leksikonet.  Foto: RONALD JOHANSEN

  Foto: Skjermdump snl.no

Aktuelt i nord

Kunnskapsforlaget vil ikke viderefører driften av Store norske leksikon (SNL) etter 1. juli.

Jarle Aarbakke ser for seg at at Kunnskapsdepartementet og universitetene sammen skal drive leksikonet videre.

– Du tar meg litt på sengen, vi hadde vel ikke tenkt å snakke offentlig om dette riktig ennå. Men jeg kan vel si såpass som at jeg vil foreslå overfor de andre universitetene i landet at vi sammen kan overta driften av SNL. Temaet vil bli diskutert på rektormøtet i mai, sier Aarbakke til Morgenbladet.

Han ser for seg at kostnadene dekkes 60 prosent av departementet. De resterende 40 prosentene skal komme fra eksisterende universitetsmidler og annonseinntekter.

Ifølge Morgenbladet foreligger det også en plan B. Den er at UiT inviterer departementet til å legge driften av SNL til Tromsø.

Aarbakke medgir at dette er en mulig løsning, men at de først og fremst ønsker å få med seg flere institusjoner.

Morgenbladet har vært i kontakt med rektorene ved landets syv universitetet. Alle ønsker diskusjonen velkommen, uten å ville forskuttere noe.