Tjener under gjennomsnittet

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder. I Nordland ligger lederlønninger på 486 700 kroner, dette er fem prosent lavere enn landsgjennomsnittet, viser ny undersøkelse.
Aktuelt i nord


Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne er det betydelige geografiske forskjeller på norske lederlønninger. De høyeste lønningene finner vi i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet. Norsk Ledelsesbarometer er basert på en undersøkelse blant 2745 norske ledere fra hele landet.- Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.- Gjør seg selv en bjørnetjeneste1. Brekke og Ledernes medlemmer er i disse tider involvert i en rekke lokale lønnsforhandlinger, og forbundslederen er klar på at det vil straffe seg for bedrifter å kun tenke besparelser i forhandlingene med sine arbeidstakere.- I områder der det er arbeidsgiverne som sitter med de sterkeste kortene presses ofte lederlønningene ned, og det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med på å gjøre området sitt lite attraktivt for ny kompetanse, få vil etablere seg i områder der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke.Han oppfordrer alle sine medlemmer til å sette seg grundig inn i avtalen og sine egne rettigheter knyttet til lokale lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.Innlandet sakker akterutDen gjennomsnittlig lønningen for en norsk mellomleder ligger på 513 000 kroner. I Nordland ligger lederlønningene i snitt på 486 700 kroner. De lederne i landet som tjener mest jobber i Oslo og mottar i snitt 10 prosent over landsgjennomsnittet. På bunn av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under s nittet. Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer, sier at funnene er åpenbare.Oljefylkene får ringvirkningerLedernes medlemmer, som utgjør grunnlaget for undersøkelsen, representerer mange ulike bransjer. Derfor er funnene i undersøkelsen korrigert slik at lønninger i olje- og gassindustrien er holdt utenfor. Stugu forteller at oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet.- Dette skyldes mest sannsynlig at næringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse områdene opplever et generelt høyere press på arbeidsmarkedet, sier Stugu.Kommunestørrelse tellerOgså størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp, viser undersøkelsen. Mens lederlønninger i en kommune med over 50 000 inn byggere gjennomsnittlig ligger på 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innbyggere gjennomsnittlig 529 100 kroner.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Aktuelt i nord