USA-minister til Andøya Flystasjon

USAs marineminister Ray Mabus besøkte Norge denne uka. Han ønsket spesifikt å besøke basen for de norske MPA-ene. Et sterkt signal om at USA er svært opptatt av Norges våkne øye i nord, og etterretningsinformasjonen Orionflyene på Andøya flystasjon leverer.

USAs marineminister Ray Mabus besøkte Norge denne uka 

Andøy

Dette bekrefter at Pentagon følger situasjonen i nordområdene svært nøye. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Nordområdene er blitt mer utfordrende, og den russiske militære aktiviteten er blitt mer kompleks og tiltagende i norske nærområder. Dette var tema under møtene Mabus hadde med politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Les også: - Alle tallene må på bordet

– Viktig for amerikanerne

Statssekretær Øystein Bø var den norske regjeringas representant under Andøybesøket. Han forteller om gode møter.

– Besøket startet med møter i Oslo der Mabus møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Vi orienterte om hvordan vi ser det sikkerhetspolitiske bildet. Marinemisteren har vært flere ganger i Norge. Han har også besøkt Andøya Flystasjon også i 2012. Det er han som er ansvarlige for MPA-virksomheten til vår viktigste allierte, USA. Også denne gangen ble det besøk på Andøya. Mabus ønsket å besøke basen her, sier Bø.

– Er dette et signal om at MPAene og det som leveres fra Andøya er viktig for USA og NATO?

– Det er ikke noe tvil om at dette er viktig for amerikanerne. Det har vi også sagt. Den jobben som Orionflyene gjør og den kapasiteten de utgjør er jo veldig viktig for Forsvaret. Det har med situasjonsforståelse og gjøre og den måten de leser bildet på. Derfor har jo vi lagt inn 35 millioner mer i neste års budsjett - for å kunne fly mer og lengre tokt. Det er et signal om at den jobben de gjør er veldig viktig, sier Bø.

Les også: MQ-4C erstatter Orion
 

Vil ikke røpe detaljer

– Andøyposten har tidligere fått høre at Forsvaret fra USAs side er tilbudt kjøp av P-8 Poseidon til svært gunstige betingelser. Dette indikerer at amerikanerne er svært opptatt av at Norge bør ha fullverdig MPA-kapasitet også i fremtiden. Har dette vært tema i møtene?

– Vi snakket generelt om hvordan vi skal løse dette. Vi samarbeider veldig godt med dem på dette feltet. De er i likhet med oss opptatt av denne kapasiteten. Vi har snakket med Mabus om hvordan dette kan løses. Men detaljene i disse samtalene kan jeg ikke snakke om, sier Bø.

– Onsdag denne uka er det en konferanse der overvåking og maritim overvåking er tema. Andøya Flystasjon har en representant der som bidrar. VG hadde en kommentar om dette for noen uker siden - der Orionflyene på Andøya ble påpekt som en nøkkelfaktor i det sikkerhetspolitiske bildet for hele alliansen og Europa. Med forslaget i FMR-en, legger man opp til å utfase Orion, og erstatte dem med ikke-fullverdige MPA-er - så mister man en viktig komponent. Hva tenker dere om det?

– Det har vi også sett. Forsvarssjefen setter fornyelse av hele den fullverdige kapasiteten øverst på lista over ting han ønsker seg, om han får mer penger til rådighet, sier Bø.

Les mer om besøket i Andøyposten.