DN-kommentator:

– Nato og USA tjent med at Norge kjøper nye overvåkingsfly  

Nato og USA kan være tjent med at Norge kjøper nye overvåkingsfly til erstatning for Orion på Andøya.
Andøy

Det skriver kommentator Sverre Strandhagen i onsdagens utgave av Dagens Næringsliv. Han mener dette øker presset på forsvarsministeren til å velge å kjøpe nye overvåkingsfly.

Strandhagen peker på at Norge er en sentral lyttepost for amerikanerne i nord. Strandhagen mener at forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjerne vil ha på plass bedre overvåkingskapasitet, men at hun sliter med å finne finansiering. Etterretning er blitt ekstremt viktig.

Les også: Orion fløy Kronprinsen

P-8 Poseidon

Orion-flyene av P3-typen er i ferd med å bli faset ut, men forsvarssjefen har ikke funnet plass til erstatning

– Den ideelle arvtager er Orions avanserte etterfølger, Boeing P-8 Poseidon. Dette er et nyutviklet flerbruks maritimt fly med flere tiltenkte roller – ubåtjakt, overvåkning av ulovlig maritim aktivitet og elektronisk overvåkning. Flytypen vil kunne bevæpnes med torpedoer, dypvannsbomber, missiler og andre våpen. Det vil også ha mulighet til å droppe og lytte på sonarbøyer. Kort og godt et våpen på øverste hylle, men også svært kostbart. Under øvelsen «Cold Response» i forrige uke var amerikanske P-8 Poseidon stasjonert på Andøya flystasjon, skriver Strandhagen.

Les også: Anders forbereder seg på at Orion blir på Andøya: Tar flylegeutdanning i USA

– Siste ord er ikke sagt

Forsvarssjefen har ikke funnet plass til P8, men vil i stedet satse på billigere fly i kombinasjon med droner.

– I forsvarssjefens faglige råd fra ifjor høst, «Et nøkternt forsvar», var det ikke plass for P-8 Poseidon. I stedet har forsvarssjefen foreslått å satse på billigere maritime fly. Fly i kombinasjon med bruk av satellitter vil være tilstrekkelig, ifølge forsvarssjefen, som dermed firet på kravet om tilstrekkelig anti-ubåtkapasitet av økonomiske grunner.I Forsvarsdepartementet var det en annen oppfatning. I arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, har spørsmålet om P-8 Poseidon stått sentralt. Behovet for bedre overvåknings- og anti-ubåtkapasitet ble tillagt vekt. Sikkerhetspolitisk var det også et poeng å ta hensyn til forholdet til USA. Derfor ble forsvarssjefens forslag på 175 milliarder over 20 år økt med rundt 30 milliarder. Poseidon var den viktigste delen av økningen. Etter flere runder i regjeringen er planen barbert ned til rundt 100 milliarder kroner, men siste ord er ikke sagt. Den endelige planen skal legges frem på vårparten, skriver DN-kommentatoren.

Les også: – Flytting av kystvaktbasen trolig ikke lønnsomt for Forsvaret

Vil bli tolket negativt

Han viser til at USA tidligere generøst har bidratt til finansiering av overvåking i nord, men påpeker:

– Spørsmålet er om amerikanerne i en ny og mer spent sikkerhetspolitisk situasjon vil ønske å bidra med mer. Norge vil trolig få en svært god deal ved kjøp av Poseidon, men drift og vedlikehold kan bli tungt å bære.

Strandhagen peker på USA hadde en stor base på Keflavik på Island fram til 2006. Viseforsvarsminister Bob Work besøkte Island i september i fjor, og bekreftet at reåpning av Keflkavik-basen var et tema. Men en åpning vil bli tolket negativt i Russland.

– Hvis USA bygger opp igjen Keflavik-basen, vil det ganske sikkert bli tolket negativt som amerikansk opptrapping sett fra russisk side. Det vil trolig bli vist større forståelse for at Norge anskaffer P-8 Poseidon, fordi det er snakk om en oppgradert etterfølger av dagens Orion-fly. Nato og USA vil derfor være tjent med at Norge velger P-8 Poseidon. Det øker presset på forsvarsminister og regjering, skriver DN-kommentatoren.