Andværinger siktet for barneporno, overgrep og seksuell omgang med mindreårige

Politiet: – Det er et økende antall saker

Bare det siste året har politiet i Andøy etterforsket ti saker der unge jenter i alderen 12 til 15 år har hatt seksuell omgang med menn i alderen 18 til siste halvdel av 20-årene. – I tillegg har vi etterforsket en alvorlig overgrepssak og to barnepornosaker, sier politioverbetjent Børje Edvardsen.

– Dette er saker riksadvokaten pålegger oss å prioritere. Antallet i Andøy er økende og da betyr det at det går ut over arbeidet med andre straffesaker og det øvrige arbeidet vi gjør ved lensmannskontoret, sier politioverbetjent Børje Edvardsen.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Bare det siste året har han og kollegene etterforsket ti forskjellige saker der unge jenter, i alderen 12 til 15 år, har blitt utsatt for seksuelle omgang fra menn i alderen 18 år til siste halvdel av 20-årene.

– I de fleste av disse sakene er det ikke snakk om tvang, og jentene har ikke gitt uttrykk for at de ikke har ønsket det, sier Edvardsen.

Akseptert blant mange

– Er det snakk om ti forskjellige gjerningsmenn i disse ti saken?

– Nei, det er navn som går igjen i flere av sakene, sier politioverbetjenten.

– Oppfatter dere at det er aksept i ungdomsmiljøet i Andøy å ha seksuell omgang med noen under den seksuelle lavalder?

– Vi mener vi har avdekket og har noen navn på blokka på menn som synes det er helt greit, sier Edvardsen. Han legger til at de vil være aktive i miljøet for å forebygge flere saker.

Overgrep mot stedatter

Edvardsen opplyser også at en mann i Andøy er siktet for seksuelle overgrep mot stedatteren sin. Jenta var under ti år da overgrepene skal ha funnet sted og de skal pågått over tid.

– Det er en ganske alvorlig sak, og vi fikk blant annet bistand fra Kripos underveis i den taktiske delen av etterforskningen, sier politioverbetjent Børje Edvardsen ved Andøy lensmannskontor.

Skole varslet om saken

Edvardsen sier at det var en skole i Andøy som fanget opp saken og tok kontakt med barnevernet.

– Vi ble kontaktet av barnevernet og aksjonerte ut fra de opplysningene vi fikk. Vi gikk bredt ut i etterforskningen og gjennomførte blant annet en omfattende åstedsundersøkelse, sier han.

Hos statsadvokaten

Politiet i Andøy jobbet med saken i nesten et år før den i august 2015 ble sendt over til påtale.

Politiadvokat Anders Jæger bekrefter at han mottok saken i august og sendte den videre til statsadvokaten i november i fjor.

– Dette er en alvorlig straffesak og da er det statsadvokaten som skal vurdere om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. Det er viktig at man går grundig til verks når slik saker, svarer Jæger på spørsmål om det er normalt at det går så lang tid før en slik sak er ferdig vurdert.

To tatt for barneporno

Edvardsen opplyser at politiet i Andøy for tiden også etterforsker to saker som omhandler oppbevaring av barneporno. Den ene saken kom fra Kripos, den andre ble avdekket lokalt.

– I forbindelse med ransaking kom vi over barnepornobilder som var skrevet ut, og tok beslag i en datamaskin som nå er til analyse, sier han. Det ble funnet i underkant av ti barnepornobilder som var skrevet ut, sier Edvarsen.

Kjent for politiet fra tidligere

– I den andre saken, som kom fra Kripos, er det en del mer. Vi har beslaglagt materiale som er til analyse ved datakrimavdelingen i Harstad, så vi vet ikke det eksakte omfanget i den saken, sier han.

– Er de to siktede personer dere har kjennskap til fra før?

– Ja, dette er personer som vi kjenner til fra før, bekrefter Edvardsen. Han opplyser at det er en strafferamme på tre års fengsel for å laste ned eller være i besittelse av slike bilder. Begge de to sakene er fortsatt under etterforskning.