Lyser ut Gammelskolen på Andenes for salg

Formannskapet ga mandag sin tilslutning til ordførerens ønske om å aktivisere kommunestyrevedtaket fra 2014 om å lyse ut Andenes gamle barneskole for salg. 

Formannskapet i Andøy kommune hadde ingen innvendinger på at rådmannen aktiviserer vedtaket fra 2014 om å lyse Andenes gamle barneskole ut for salg.  Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Det var under formannskapsmøtet i Lovika mandag at ordfører Jonni Solsvik minnet om kommunestyrevedtaket fra 2014 om salg av Gammelskolen på Andenes som ennå ikke var aktivisert. 

– Vedtaket den gangen gikk ut på at Andenes gamle barne skole skulle lyses ut for salg. I utlysningen skal det tas forbehold om kommunestyrets godkjenning med henhold til pris og formål. Inntil avklaring foreligger tilbys dagens og eventuelt nye leietakere leieavtale med Andøy kommune, sa Solsvik.

Han viste til ordlyden inntil avklaring foreligger, og ville vite om formannskapet hadde noe imot at første delen av vedtaket om å lyse ut for salg nå ble aktivisert.

Han minnet om at det er et stort vedlikeholdspotensiale på bygget, og at alternativet var at Andøy kommune må få innarbeidet vedlikehold av bygget i budsjettet. 

Ingen av formannskapsmedlemmene protesterte på at en slik utlysning skal finne sted.