Tilbyr gratis sykehjemstomt på Åse

Ole Vollan gir gladelig avkall på sin 6–7 mål store strandsonetomt på Åse til Andøy kommune, slik at de kan få bygd sykehjem på andre siden av veien for dagens ABBS.

GRATIS: Ole Vollan (nummer to fra høyre) viser fram sin sjenerøse gave til Andøy kommune på 6–7 mål stor tomt til sykehjemsbygging. Omkranset av fra venstre Odd Jenssen, Kåre Wang og Stig Iversen (til høyre).   Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Åseværingene Ole Vollan, Stig Iversen, Odd Jenssen og Kåre Wang viser fram den store tomta ta på Åse som de mener er ypperlig til det nye sykehjemmet som planlegges.

– På denne store tomta er det plass til både sykehjemmet og de omsorgsboliger som er planlagt i tilknytning til det, sier kvartett en på Åse. 

Vollan gir mer enn gjerne avkall på de pengene han kunne ha tjent på den tomta.

Viktige arbeidsplasser

– Det er viktig for bygda å beholde sykehjemmet. Det er tett innpå 40 kvinnearbeidsplasser på hjemmet i dag. Så jeg frykter eksistensgrunnlaget til hele sør-øya, dersom ABBS bygges opp igjen på Andenes, påpeker Vollan, som mener at beboerne på ABBS har det godt på Åse.

Wang synes gaven fra Vollan er helt fantastisk. 

– Vi har pratet mye om denne sjenerøse gaven på bygda. Det er en stor gave til starten på det nye sykehjemmet, sier han.

Iversen mener at det må være en fordel for hele kommunen at de får den store tomta tilgjengelig for både sykehjem og omsorgsboliger i tilknytning til det.

– Da slipper de å rive boliger, slik de helt åpenbart måtte ha gjort, dersom de skulle bygge sykehjem på Andenes. Her på Åse har de all den plassen de trenger, sier han. 

Jenssen som selv er en av de nærmeste naboene til ABBS i dag, oppfordrer politikerne til å tenke seg godt om.

– Vi gamle som etter hvert skal bo på sykehjem vi bryr oss verken om NAV, kino eller handelslekkasje. Vi er først og fremst opptatt av å ha kortest mulig distanse til Stokmarknes sykehjem, sier han.

Han mener at det er et viktig poeng for dem som er syke.

– Er du gammel og svak så blir du nok sundristet som det er på veien mellom Åse og Stokmarknes. Det er godt å slippe å kjøre helt fra Andenes. Samtidig så kan det også godt hende at veien fra Andenes både over Kjølhågen og om Klæva til Bleik er stengt, påpeker han.

God kompetanse

Iversen viser til at det jobber sykepleiere fra både Dverberg, Åse og Risøyhamn.

– Vi kan ikke forstå at det skal mangle noe kompetanse i området her sør. Kompetansen er i Risøyhamn, der har vi legekontoret med stabile forhold for leger.

– Vi har både Yngvar Vestjord, og nå kommer også Astrid Bertinussen Holm fra Sortland til høsten. Begge står for god kompetanse, sier Iversen.

Han forstår ikke egentlig hva mer som trengs.

– På folkemøtet i Risøyhamn var det påpekt nødvendigheten av et tverrfaglig miljø. Spørsmålet er hva de skal blande inni det. Yngvar Vestjord opplyste på vegne av allmennlegeutvalget at det er vanskelig for tverrfaglig grupper å fungere på omsorgsboliger med mange ulike pasientgrupper.

– De har ikke samme utdannelse, og det vanskeliggjør å samarbeide over grenselinjer

fra den ene profesjonen til den andre. Vi snakker sykepleiere, vernepleier, omsorgs og hjelpepleiere. Det blir ulike profesjoner som jobber på ulike måter. med ulike oppgaver. De kan sikkert samarbeide, men siden de har ulik kompetanse, så kan de ikke bare hoppe inn som vernepleier i en sykepleierstilling og vice versa, eksemplifiserer Iversen.

Wang trekker fram omsorgsboligene på Kildebakken på Åse som er en institusjon som fagmiljøet på det nye sykehjemmet kan samarbeide med.

– En faktor

Verken leder Aud Sellevold i sykehjemsgruppa eller rådmann Kirsten Lehne Pedersen var onsdag ikke tilgjengelig for kommentar om hva slags betydning en gratis tom på Åse har for saksbehandlingen av nytt sykehjem.

Ordfører Jonni Solsvik sier at han er kjent med at det tilbys gratis tomt på Åse.

– Det er en faktor i likhet med andre faktorer, men det er ikke den diskusjonen vi vil starte med, når vi avgjør beliggenheten av nytt sykehjem, sier Solsvik.

Andøylistas John Helmersen sier at gratistomta er en god medskøyt til bygging av nytt sykehjem, men at det ikke får avgjørende betydning.

– Tomta har en god klimatisk beliggenhet med naturskjønne omgivelser med utsikt over fjorden. Samtidig er det kort avstand til barnehage og skole som er en fordel for sykehjem og omsorgsboliger. Det er mange faktorer som skal spille inn, sier Helmersen.