USA vurderer å teste droner på Andøya, mener Evenes er uegnet

Evenes, hvor forsvarssjefen vil bygge opp en ny overvåkings- og dronebase, er av USA vurdert som uegnet til deres planlagte droneflyginger. Andøya flystasjon skal derimot være høyaktuell.

GLOBAL HAWK: USA planlegger testflyginger av Global Hawk og den maritime videreutviklingen Triton fra en norsk base. Evenes er uaktuell, har amerikanerne signalisert, etter sigende ut fra dårlige innflygingsforhold. Andøya derimot, skal være høyaktuell. (Illustrasjonsfoto: Wikimedia) 

Andøy

I onsdagens omtalte lekkasjer fra forsvarets langtidsplan, som legges frem av regjeringa fredag formiddag, ble det hevdet at Andøya flystasjon og Orion henger i en tynn tråd. Regjeringa vil ifølge VGs kilder erstatte Orion med nye maritime patruljefly, men stasjonere disse på Evenes. 

LES OGSÅ: VG: - Kystvakta blir på Sortland, Orion byttes ut
LES OGSÅ: Solsvik: Styrker vår sak

Det ble i VGs lekkasje-sak også hevdet at de store pengene i forsvarsbudsjettene fremover vil gå til de elementene som er mest etterspurt av våre viktigste allierte: NATO og USA.

Denne uken får VOL og Andøyposten opplyst fra flere kilder i forsvaret at amerikanerne skal ha funnet innflygningsforholdene på Evenes som dårlige, og at de mener flyplassen er uegnet til testing av sine Global Hawk- og Triton-droner.

Forsvarssjefen har i sitt fagmilitære råd til politikerne foreslått å flytte den maritime overvåkingen fra Andøya til Evenes, og erstatte Orion-flyene med droner og mindre bemannede overvåkningsfly.

Vanskelig innflyging

Innad i forsvaret er det ingen hemmelighet at innflygingsforholdene på Evenes vurderes som dårlige.

I 2011 – da daværende forsvarssjef la fram sitt fagmilitære råd, var Evenes ute av diskusjonen om å bli landets hovedflystasjon på grunn av vanskelige innflygingsforhold fra sør.

I en intern rapport har faktisk forsvaret konkludert med at Andøya flystasjon er landets beste kampflybase. Forsvarssjefen har likevel foreslått i sitt fagmilitære råd til politikerne at Andøya flystasjon legges ned, og at Evenes bygges opp som ny base i nord.

Dette vil trolig medføre enorme investeringer – til å erstatte infrastruktur forsvaret allerede har bygget opp – på Andøya.

Andøya trolig høyaktuell

Denne uken får Andøyposten og VOL opplyst fra flere kilder i forsvaret at våre viktigste allierte i USA skal vurdere Evenes som uegnet til testing av sine Global Hawk og Triton-droner. 

Droneteknologien er på langt nær ferdig utviklet, og testing i arktiske og skandinaviske forhold står nå for døra. Dekningsforhold, drift og operasjon under våre klimatiske utfordringer er blant det som skal testes ut. 

Andøya eller Sola

Våre kilder bekrefter at amerikanerne skal ha funnet innflygingsforholdene på Evenes dårlige, og at Evenes derfor er uaktuell.

Amerikanerne skal ha sett seg ut fire baser som de ønsker å utføre droneflyvingene fra. Etter det Andøyposten og VOL erfarer skal Andøya flystasjon, Sola, Bodø og Ørlandet være basene amerikanerne vurderer som base for sin dronetesting i Norge.

Det skal i realiteten stå mellom Andøya og Sola, opplyser våre kilder i forsvaret.

Andøya Flystasjon peker seg trolig ut som høyaktuell som lokasjon for dette. Amerikanske representanter skal ha vært på Andøya to ganger i forbindelse med prosjektet. Andøy er vertskap for et av landets ledende miljøer på UAV- og dronedrift hos Andøya Test Center (ATC).

Ikke overrasket

Andøy-ordfører Jonni Solsvik (H) sier han ikke er overrasket over at Evenes vurderes som uaktuell for USAs dronetesting.

– Det er en kjent sak at internt i forsvaret har man i rapporter konkludert med at innflyvingsforholdene til Evenes fra sør er vanskelige. At USA skal vurdere testing av sine droner på Andøya, og at Evenes er vurdert som uaktuell, dokumenterer dette ytterligere. Amerikanerne vurderer det slik forsvaret selv vurderer det. Når det i interne rapporter i forsvaret er sagt at Andøya flystasjon er landets beste base for både kampfly og overvåkingsfly, forbauser meg slett ikke at USA vurderer Andøya som høyaktuell for dronetesting, sier Andøy-ordføreren.

– Det faktum at Andøya Space Center og ATC også er et av landets ledende miljøer på droneoperasjoner, er også et tungtveiende argument for å teste og operere droner fra Andøya flystasjon, mener Solsvik.

Regjeringen legger frem sin langtidsplan for forsvaret på en pressekonfranse klokken 12.00 fredag.