– Jeg er optimist på Andøyas vegne

Halvar Rønneberg (Frp) etter Forsvarsutvalget i Andøys møte med ledelsen i Forsvarsdepartementet idag.

Halvar Rønneberg er optimist etter møte med ledelsen av Forsvarsdepartementet.  Foto: Alf-Ragnar Olsen

Andøy

Halvar Rønneberg (Frp) var en av tre representanter fra Andøya i dagens møte med ledelsen i Forsvarsdepartementet. 

Tema for møtet var å få klarlagt hvilken bakgrunnsinformasjon og vurderinger som er lagt til grunn for de tall og regnestykker regjeringen opererer med.

Les også: Regjeringa: Legger ned Andøya flystasjon- sparer kystvaktbasen

Billigere å videreføre

Regjeringen hevder at etablering av en ny MPA- og QRA-base på Evenes blir billigere enn å videreføre MPA-basen på Andøya flystasjon, og heller legge QRA-styrken til Andøya. Konsulentrapportene fra PwC som ligger til grunn for regjeringens forslag om nedleggelse av Andøya Flystasjon er blitt betegnet som et bestillingsverk.

Både fordi kostnadene for støydempende tiltak og rullebaneforlengelse synes ubegripelig høye, og fordi de samfunnsmessige konsekvensene forsøkes bagatellisert.

Har troa

Halvar Rønneberg sier han er optimist på Andøyas vegne etter dagens møte.

Les også: Vi blir arbeidsledige alle mann

– Ja, det vil jeg helt klart si. Det ble et informativt møte, der vi fikk møte politisk ledelse i departementet - representert ved politisk rådgiver Audun Halvorsen. Han hadde med seg ni representanter for byråkratiet. Selv om byråkratene gjorde sitt beste for å svare på alt, og overbevise oss om at deres forklaringer holder vann - så vil jeg si at dagens møte viser at vi har mye å ta fatt i. Vi har fått et godt grunnlag for å jobbe videre med å knuse tallene.

– Hvordan forklares de skyhøye kostnadene til støydemping på Andøya?

Les også: - Jeg ble så forbannet at jeg bestemte meg for å melde meg ut

– Her var forklaringa vi ble servert at forlengelse og fornyelse av tverrvindbanen med totalt 1.000 meter til såkalt NATO-standard vil koste 2,7 milliarder. Samtidig ble det opplyst at en ren forlengelse av tverrvindbanen vil koste 170 millioner, sier Rønneberg.

– Har man vurdert forlengelse av hovedbanen?

– Nei. Man har ikke vurdert forlengelse av hovedbanen. Det ble sagt i møtet at man ser ingen hensikt med det, sier Rønneberg.

Hadde ikke svar

Hva med de samfunnsmessige konsekvensene - hadde de en forklaring på at PwC-rapporten konkluderer med at 6-9 prosent av de 5.000 innbyggerne i Andøy vil miste arbeidsplassene sine, mens Samfunnsøkonomisk Analyse mener hele 20-22 vil stå uten arbeid som følge av nedleggelsen?

Les også: - Andøya legges ned av strategiske hensyn

– Nei. Regjeringens konsulentselskap PwC stilte med sin sjef i møtet. Han hadde ikke noe svar på det, og kunne heller ikke forklare hvilken demografi som er lagt til grunn i deres metodikk, sier Rønneberg.

Skal fordøye inntrykk

Rønneberg sier han etter møtet fikk inntrykk av at kostnadene knyttet luftvern vil bli sentrale.

– Ja, det er nok et springende punkt i departementet og regjeringas argumentasjon. Det vises til at kostnadene vil bli på cirka 700 millioner kroner både for Andøya og Evenes, og at man ikke vil ha råd til to slike etableringer, sier Rønneberg.

– Vi skal fordøye inntrykkene etter dagens møte, før hele Forsvarsutvalget møtes neste uke for å jobbe videre med saken. Jeg er som sagt optimist, sier Rønneberg.

Les også: LO kjemper for Andøya

Les mer om saken i neste utgave av Andøyposten.