Får ikke gjennomføre EU-kontroller

Årsaken er at firmaet Bilutstyr Nor ikke har fått godkjent ISO-sertifisering til å kalibrere utstyret til de verkstedene de har som kunder.

På grunn av manglende ISO-godkjenning hos kalibreringsfirmaet Bilutstyr Nord AS har Toyota Andøy og Nye Vøling Auto ikke fått kalibrert utstyr som blant annet brukes til måling av avgasser, støy, bremseprøver (bilde) og lysjustering innen fristen 30. juni. De fikk onsdag utsatt frist til utgangen av juli.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Statens vegvesen kom i 2015 med krav om at de som utfører kalibrering av mekanisk verktøy for EU-kontroll må være godkjent av International Standard Organization (ISO). Det vil si at de må være kvalitetssikret.

Dette kravet hadde kalibreringsfirmaene, ifølge Knut Arne Henriksen, avdelingsdirektør for trafikant- og kjøretøyavdelingen region nord i Statens vegvesen, frist til 1. juli 2016 med å innfri.

Ikke godkjent

Jann Erik Georgsen, servicekoordinator ved Bilutstyr Nor som holder til i Harstad, forteller at årsaken til at de ikke har fått godkjenning til å utføre kalibrering, er fordi de ikke besluttet å satse på dette før i august 2015.

– Det har tatt lengre tid enn vi trodde å få godkjenning, sier han. Henriksen opplyser at det altså ikke er slik at Statens vegvesen har trukket tilbake selve godkjenningen verkstedene trenger for å gjennomføre EU-kontroll.

– Samarbeider

Georgsen forteller videre at de har forsøkt å være ryddige og har varslet sine kunder, både på telefon og mail om fristen.

– Vi har samarbeidet med konkurrenter om å få kalibrert verktøyet til kundene, noe som har fungert fint fram til sommerferien, sier han.

Han forteller at de også har vært i kontakt med firmaer i Sverige som utfører denne jobben, og at de har vært positive til å hjelpe til.

– Problemet er at det er ferieavvikling nå. Dermed er det lite folk på jobb de fleste steder, og da er det ingen som har kapasitet til å hjelpe oss med dette arbeidet. Det betyr at det ikke bare er våre kunder som må vente på å få kalibrert sitt utstyr, men vi må også vente lengre med å få godkjenningen for at vi kan utføre dette arbeidet selv, sier Georgsen.

300 verksteder som kunder

Han opplyser at de har om lag 300 kunder, og at det kun er om lag 10 prosent som har havnet i klemma i denne situasjonen. Selv har han tro på at dette skal gå i orden etter sommeren.

– Jeg håper at vi har fått den godkjenningen vi trenger i september, forteller Georgsen.

– Bekymringsmeldinger

Henriksen forteller at Statens vegvesen har fått bekymringsmelding fra folk som skal ha bilen inn til EU-godkjenning.

– De synes det er rart at deres bilverksted ikke kan gjennomføre denne godkjenningen, sier han. Han opplyser at det er 30 bilverksteder av totalt 84 i Midtre Hålogaland som er berørt av denne situasjonen.

– Til tross for dette mener jeg at vesterålingene har et tilbud for å få godkjent sin bil. Det er jo ikke alle verkstedene i regionen som er rammet av dette, sier han. Henriksen oppfordrer de som er havnet i denne situasjonen til å ta kontakt med andre verksted.

– Hvis man forklarer situasjonen har jeg tro på at det skal løse seg, sier han.

Kan søke om unntak

Hvis det derimot ikke skulle gjøre det opplyser Henriksen at man kan søke om unntak for EU-godkjenning.

– Det vil muligens ta like lang tid å få svar på den søknaden, så da kan man likeså godt oppsøke et annet verksted, sier han.

Annet kalibreringsorgan

Henriksen mener også at verkstedene selv må kunne benytte seg av andre kalibreringsorgan slik at de igjen kan ta EU-kontroll på biler. Georgsen i Bilutstyr Nor sier at de har få kunder som er bundet av kontrakt. Dermed kan de velge å få denne tjenesten fra andre leverandører.

– Hvis de velger å benytte seg av andre er jo det selvfølgelig veldig ugunstig for oss, sier han.