– Amerikanerne har ikke gitt indikasjoner på hvor de foretrekker å fly

Forsvarsdepartementet sier at amerikanske myndigheter ikke har indikert preferanse om de foretrekker å fly fra Andøy eller Evenes.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide under sitt besøk på Andøya flystasjon, der hun ble tatt imot av fungerende luftvingsjef Odd Arne Andreassen. Forsvarsdepartementet sier om US Navys besøk at amerikanske myndigheter ikke har indikert preferanse om de foretrekker å fly fra Andøy eller Evenes.   Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

Representanter fra US Navy var i forrige uke på besøk på flystasjonene på Andøy og Evenes.

VOL og Andøyposten har bedt Forsvarsdepartementet (FD) om å kommentere besøket. I en e-post forteller seniorrådgiver Lars Gjemble hos kommunikasjonsenheten i departementet at besøket er en rekognosering, der USA ser på hva som finnes av muligheter. Forsvarsdepartementet i Norge har tilrettelagt for besøket.

– US Navy var på besøk for å se hvordan forholdene ligger til rette for å operere maritime patruljefly av typen P-8 fra norske flyplasser. De har besøkt både Andøya og Evenes. Norge har lenge vært opptatt av at NATO tar de maritime utfordringene i våre nærområder på alvor, og vi fikk tydelig gehør for vårt syn under toppmøtet i Warszawa nå i juli. Undersøkelsene er derfor et godt tiltak som er i norske interesser, opplyser Gjemble.

- Vil undersøke kapasiteten

– Etter det VOL/Andøyposten erfarer skal amerikanerne være interessert i å bygge fasiliteter en flåte av fly. Flere P-8-fly enn det Norge selv har uttrykt interesse for å kjøpe (fem-seks). Kan dere si noe om det?  Eller noe om størrelsen på det detasjement som amerikanerne planlegges?

– Grunnlaget for å se på forholdene ved Evenes og Andøya er at amerikanske myndigheter vil undersøke kapasiteten til å fly fra Nord-Norge ved behov. Norge har lang tradisjon for å ta imot allierte maritime patruljefly. US Navy har deltatt med P-8A på øvelser i Norge. I tillegg deployerer US Navy tidvis også til Island og Storbritannia. Alliert tilstedeværelse i norske ansvarsområder forvaltes i henhold til norsk basepolitikk, skriver Gjemble uten å kommentere størrelsen og dermed arealbehovet forbundet med et eventuelt amerikansk detasjement.

Departementet er sparsom med opplysningne, og spørsmålet om tidsaspekt har ikke FD besvart.

Like grundig begge steder

– Da USAs marineminister Ray Maybus besøkte Norge sist, ønsket han spesifikt å besøke Andøya. Han har også vært her tidligere. Det sies at US Navys besøk denne uka også omfatter visitt ved Evenes, men at man der bruker en brøkdel av tida man har benyttet til befaring på Andøya. Dette tilsier at Andøya er basen amerikanerne ønsker å stasjonere sine P-8-maskiner ved, om planene realiseres. Hva kan dere si om det?

– US Navy ser så langt vi kjenner til like grundig på begge steder. US Navy kjenner også godt til langtidsplanen og intensjonen om å flytte norske maritime patruljefly til Evenes. Amerikanske myndigheter har ikke indikert preferanse med hensyn til hvor de foretrekker å fly fra. Andøya skal være base i mange år fremover, så økt amerikansk aktivitet på Andøya er velkomment, inntil ny base på Evenes er på plass. Eventuelle amerikanske initiativ for å forberede infrastrukturen i Norge på mottak av fly fra US Navy vil finne sted i tråd med norske planer for utvikling av basestrukturen, svarer Gjemble.