US Navy på besøk:

Vurderer å stasjonere amerikanske fly på Andøya

Representanter for US Navy har besøkt Andøya flystasjon. Hensikten med besøket skal være å vurdere mulighetene for å bygge hangarer til amerikanske MPA-fly som skal operere i nord – i tillegg til de norske flyene.

Andøy-ordfører Jonni Solsvik mener tilbakemeldingene etter det amerikanske besøket på flystasjonen er positivt og viktig.  

Andøy

Som VOL og Andøyposten tidligere har omtalt ved en rekke anledninger, har russerne økt sin aktivitet i nordområdene betydelig. 

Det øker behovet for norsk og alliert overvåking av de svært strategisk viktige nordområdene. Det er all grunn til å tro at dette er den direkte bakgrunnen for at US Navy nå vurderer å bygge fasiliteter for amerikanske fly på norsk jord. 

For amerikanerne er basen for de norske maritime overvåkingsflyene (MPA) på Andøya flystasjon en viktig base. 

I november i fjor besøkte USAs marineminister Ray Maybus Norge. Under besøket, der Maybus hadde møter med politisk ledelse i forsvarsdepartementet, ønsket Maybus å besøke nettopp basen på Andøya. 

US Navy på besøk

Etter det VOL og Andøyposten erfarer skal representanter for US Navy ha besøkt Andøya flystasjon i forrige uke. Hensikten skal, etter det vi erfarer, være å vurdere mulighetene for å bygge hangarer til amerikanske MPA-fly som skal operere i nord – i tillegg til de norske flyene.

Befaringa på Andenes skal ha foregått over to hele dager. US Navy-delegasjonen skal ha blitt sendt til Evenes også, men der tilbrakte man bare en halv dag.

Fungerende luftvingsjef Odd Arne Andreassen er sparsom med kommentarene om besøket.

– Vi har hatt amerikanske offiserer på besøk for å se på fasiliteter og muligheter. Det er alt jeg kan si.

– Kan du si noe om antallet fly man planlegger for? Det har vært antydet mer enn fem amerikanske fly?

– Det kan jeg ikke bekrefte, sier Andreassen – som heller ikke avviser dette.

Trenger store arealer

På Andøya flystasjon finnes det ledige arealer for å etablere de nødvendige hangarfasilitetene til de amerikanske flyene. På Evenes er det knapphet på arealer – og ingen parallellbane eller tverrvindbane. 

Det er snakk om et betydelig arealbehov, ettersom amerikanerne skal ha uttalt at det er snakk om å plassere et detasjement på flere P-8 Poseidon-fly enn det Norge har uttrykt ønske om å kjøpe. Det vil si en styrke på mer enn 5–6 maskiner.

Som VOL har skrevet tidligere skal Evenes være vurdert som uegnet av amerikanerne for planlagte tester av dronene Global Hawk og Triton UAV-er – på grunn av krevende innflyvingsforhold, mens Andøy flystasjon skal være høyaktuell.

– Positivt og viktig

Ordfører Jonni Solsvik sier til VOL/Andøyposten at han har fått lignende tilbakemeldinger om det amerikanske besøket.

– Innholdet og hensikten med besøket får Forsvarets ledelse svare på. Men – om det som er blitt sagt er korrekt gjengitt – så er dette positivt og viktig. Ingen tvil om det, sier Solsvik.

– Er det snakk om å huse så vidt mange fly som 5–6 eller flere amerikanske P-8, så er det behov for et formidabelt arealbehov. Her på Andøya vil det kunne løses, sier Solsvik.

Her kan du lese Forsvarsdepartementets kommentarer til besøket.