Den nye kommunelegen i Andøy:

– Sykehjemmet må bygges på Åse

Andøys langstrakte kommune, høy kompetanse blant helsepersonellet og bygging av ny skole i Risøyhamn gjør at kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm er klokkeklar på at nytt sykehjem må bygges på Åse.

ÅSE: Kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm mener det nye sykehjemmet må bygges på Åse.  Foto: Foto: Mette-H. Berger Amundsen

Andøy

Nyansatt kommuneoverlege Astrid Bertinussen Holm har registrert at det er en lokaliseringsdebatt i forhold til hvor det nye sykehjemmet skal bygges. Hennes klare anbefaling er at det fortsatt må være lokalisert på Åse.

– Sykehjemmet har en ressurssterk stab med veldig gode sykepleiere og hjelpepleiere som er knyttet til bygda, og som man bør satse på videre. De er unge og ser en fremtid i lokalmiljøet, sier hun.

Tredeling

Hun er av den klare oppfatning av at Andøy kommune fortsatt bør satse på kommunale institusjoner på tre steder i tillegg til Andenes, det vil si Dverberg, Åse og Risøyhamn.

– Det ene må følge det andre,

Nå bygger de en ny skole i Risøyhamn, og da må de tenke at disse skolebarna som går der har ei mor. Hvor skal denne moren jobbe hen? Da er det viktig å fortsatt ha et sykehjem på Åse.

Den ene trenger den andre, sier hun.

Stabil legedekning

Som fastlege ved Risøyhamn legekontor har Bertinussen Holm tilsynsansvar på sykehjemmet sammen med turnuslegen.

– Det er dette legekontoret som skal dekke legetjenestebehovene ved det nye sykehjemmet, og vi har stabilitet i mange år fremover, påpeker hun.

Bertinussen Holm mener dette er god samfunnsutnyttelse av ressursene for hele kommunen.

– Kommunen bør ha tre bygder som de satser på i forhold til omsorgstjenester, i tillegg til å ha administrasjonen på Andenes. Dersom alt lokaliseres til Andenes, så er det mest nærliggende å tenke seg at folk flytter fra kommunen. Folk lokalisert i sørkommunen jobber ofte heller på Sortland enn på Andenes, siden det er et større sted. Da er det lettere å flytte dit også, sier hun.

Må fordeles på flere steder

Hun mener at det ene må følge det andre.

– Argumentene med å ha samlokalisering av tjenester holder ikke lengden. Vi må se litt på logistikken der vi bor også. Man kan ikke ha alt på samme sted når vi bor i en såpass vidstrakt kommune. Vi har ikke bare et sentrum i Andøy. Vi er spredt utover. Da får heller vi helsepersonell flytte oss litt i løpet av arbeidsdagen. Det er vi vant med, sier hun.

Bertinussen Holm minner om at det er fornuftig å bygge et nytt bygg på Åse som er nærmere sykehuset og legevakta. I tillegg bør man videreføre de helseinstitusjoner som allerede finnes på Andenes for å dekke behovet som er nord på øya.

– Andøy kommune har en relativ gammel og spredt befolkning som vil trenge sykehjem og omsorgsplasser i framtida, avslutter hun.