Orion sliter med å oppdage nye russiske ubåter:

Klassekampen hevder USA vil ta over overvåkning av ubåter

Orion-flyene har for tiden store problemer å finne russiske ubåter. Det kan føre til at amerikanske forsvar tar over overvåkningen.

UBÅT: Denne russiske ubåten ble fotografert fra et orion-fly utenfor Andøya for kort tid siden. Nå har en ny ubåt-observasjon satt søkelyset på manglene beredskap for Orion-flyene. (Foto: 333-skvadronen, Forsvaret) 

Andøy

Årsaken til at Orion-flyene sliter med å oppdage ubåtene, er ny russisk teknologi.

Klassekampen skriver at et kilde i regjeringen sier at Norge er under amerikansk press for å levere god etterretning om russisk ubåtaktivitet i Nord. Om Norge ikke klarer å levere, vil amerikanerne kunne komme med egne fly og overta.

I en uttalelse sier Forsvaret at de «Ikke er kjent» med at USA vil overta patruljeringen.

Denne uken skal Utenriks- og forsvarskomiteen levere sin innstilling til langtidsplanen i Forsvaret og senere i november skal Stortinget ta en endelig avgjørelse.

Flerdelt

En forsvarskilde sier til avisa at problemet med å oppdage ubåter skyldes flere faktorer, men peker på flyenes sensorer, antall tilgjengelige fly for oppdrag, samt bemannings- og beredskapssituasjonen ved Andøya flystasjon.

I forrige uke kom et Orion-fly for seint til rapporter om en ubåt i Vestfjorden. Årsaken var da at en ikke lenger har beredskap på Orion-fly.

Forrige uke var et amerikansk Poseidon-fly på besøk på Andøya. Klassekampen spekulerer på at det dette besøket har med å gjøre at amerikanerne vil ta over ubåt-overvåkningen.

Bjørvik ber statssekretær Bø svare:

– Regjeringen har utelatt kostnader i milliardklassen

I et åpent brev til statssekretær Øystein Bø påpeker Tom Bjørvik massive mangler ved langtidsplanen for Forsvaret (LTP), som tallfesting av saneringskostnadene på Andøya flystasjon, og behovet for ny rullebane og taksebane på Evenes - og ber om svar. – Jeg venter fortsatt, sier Bjørvik til Andøyposten.

Oppgradert

Av de totalt seks Orion-flyene i Norge er to i bruk av Kystvakta og fire til å søke blant annet etter ubåter - en høyt prioritert oppgave i Nato. Ifølge Klassekampen er tre av de fire flyene fått oppgradering slik at de lettere kan finne ubåter.

Klassekampen har spurt FOH om Orion-flyene nå har større problemer med å detektere ubåter enn tidligere.

«Dette er gradert informasjon», svarer Brynjar Stordal, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i en e-post.

For å finne ubåter med dagens Orion-fly er man avhengig av å dele på utstyr og systemer. Detter fører i praksis til at en bare kan operere med ett fly om gangen for  å lete etter ubåter.

Andøy kommune i høringsuttalelse:

– Kunnskapsgrunnlaget til regjeringen er ikke troverdig

Ikke uventet konkluderer Andøy kommune med at en delt løsning mellom Andøya og Evenes er best i sin høringsuttalelse til Langtidsplanen for forsvarssektoren. – Delt løsning vil være det som tjener Forsvaret og sivilsamfunnet best, skriver de.

Vil erstatte

Det pågår forhandlinger om Forsvaret på Stortinget i disse dager. Høyre, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet står på at Orion-flyene må erstattes av av det amerikanske P8 Poseidon-flyet. I langtidsplanen for Forsvaret var det lagt opp til at dagens Orion-fly skal fases ut:

I forslaget heter det: «Det etableres én base for kampfly og maritime overvåkingsressurser beskyttet av langtrekkende luftvern og baseforsvar på Evenes. Samtidig anbefales Andøya flystasjon nedlagt. Dagens Orion-fly videreføres på Andøya frem til nye maritime overvåkningsfly innfases på Evenes i perioden 2020-2023.»