Andøya flystasjon legges ned

Regjeringa og Arbeiderpartiet har blitt enige om langtidsplanen for Forsvaret. Andøya flystasjon legges ned. - Kampen om flystasjonen er ikke over, sier ordfører Jonni Solsvik.

- Kampen om flystasjonen er ikke over, sier Andøy-ordføreren.  

Andøy

Det har siden i forrige uke vært kjent at regjeringa og Arbeiderpartiet var kommet til enighet om langtidsplanen, og spørsmålet om Andøya flystasjon. Målet var likevel et bredt forlik, og sentrumspartiene har i forhandlingene blant annet krevd at avgjørelsen om Andøya flystasjon utsettes.

Nå er det klart at Venstre, KrF og Sp ikke har blitt enige med de tre største partiene, og står utenfor avtalen om langtidsplanen. Venstre og KrF har likevel sikret regjeringen flertall for neste års forsvarsbudsjett.

Enigheten mellom Ap, Høyre og Frp innebærer at Andøya flystasjon legges ned. Det er varslet en pressekonferanse om saken på Stortinget kl. 17.

Kampen ikke over

– Dette er en trist dag, men det er helt feil at lyset er slukket i Andøy. Kampen om Andøya flystasjon er ikke over, sier ordfører Jonni Solsvik.

– Vi må bare registrere at regjeringen og Arbeiderpartiet ikke vil bruke tiden på skaffe et best mulig faktagrunnlag for en avgjørelse som er så viktig for et lokalsamfunn. Det viser at det er partitaktiske hensyn som ligger bak avgjørelsen og det ikke et demokrati verdig, sier Solsvik.

– Hva nå?

– Dette betyr ikke at kampen om Andøya flystasjon er over. Hullene i tallmaterialet vil vise seg i tiden som kommer, og jeg regner med at tallene man har lagt til grunn skal ha innflytelse for det som skjer fremover, sier Solsvik.

– Og så kommer regjeringen til å møte en veldig offensiv kommune som vil kreve at staten bidrar til å skape annen aktivitet i Andøy slik at skadevirkningene av dette blir minimale. Jeg er derfor spent om det ligger noen føringer for dette i det vedtaket som blir gjort. Men at vi vil jobbe for det betyr ikke at kampen for flystasjonen er over, sier Solsvik.

Sp skuffet

Arbeiderpartiet har i likhet med mange andre partier sendt ut pressemeldinger om langtidsplanen med sine kommentarer. Der nevnes ikke Andøya flystasjon med ett ord.

SV skriver at de mener det er tungtveiende grunner til å fortsette å ha flybase på Andøya. Senterpartiet kaller nedleggelsen for uansvarlig.

– Vi prøvde alt vi kunne, men regjeringen og Arbeiderpartiet var ikke til å rikke. Men ikke gi opp. Det er fortsatt muligheter, sier Senterpartiets Liv Signe Navarsete til VOL.

Hun sier at dette er en trist dag.

– Jeg er veldig skuffet over regjeringens og Arbeiderpartieta manglende vilje til å komme sentrumspartiene i møte når det gjelder Andøya og Hæren. Dette skaper stor usikkerhet for hæren og heimevernet når man ikke er villig til å gi noen føringer for hva som skal utredes i landmaktutredningen, sier Navarsete.

– Regjeringsforhandlinger

Navarsete sier at Andøya blir tema dersom Senterpartiet kommer i posisjon til regjgeringsforhandlinger med Ap etter valget neste høst.

– Vi ser at tallgrunnlaget er for spinkelt og vi har sett overskridelsene på Ørland. Det er lite betryggene at det ikke har vært vilje til å diskutere dette. Men det er både tid og rom for å jobbe videre for Andøya, så min oppfodring til folk i Andøy er: ikke gi opp. Det er fortsatt muligheter. Og vi kommer til å Andøy med inn i regjeringsforhandlinger neste år om vi kommer i posisjon til det, sier Navarsete til VOL.

– Engasjementet må opprettholdes

Venstre-leder Trine Skei Grande sier i en pressemelding at spørsmålet om Andøya har vært svært viktig for partiet i forhandlingene, og hun også hun understreker at kampen ikke er tapt.

– Tallgrunnlaget fra regjeringen har vært altfor dårlig til å ta en potensielt kritisk avgjørelse om å legge ned basen på Andøya. Likevel går de tre største partiene sammen om å avvikle Andøya i langtidsplanen, sier Grande i pressemeldingen.

– Det engasjementet vi har sett på og rundt Andøya må for all del opprettholdes. Det er flere år til arbeidet med nedleggelse skal settes i gang, og det skal avholdes et valg i mellomtiden. Venstre er ikke i tvil om at Andøya må opprettholdes, nå starter kampen for å overbevise Høyre, Ap og Frp om det samme, avslutter Grande.