Andøya flystasjon

Lover tallkontroll, men vil ikke si hvordan

Verken Siv Jensen eller statssekretær Øystein Bø vil si hvordan de skal kontrollere tallgrunnlaget bak vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, men lover å legge frem sikre tall.

KONtROLL – Vi følger nøye med kostnadene, slik vi alltid gjør med store prosjekter, sier statssekretær Øystein Bø, som hadde et kort møte med ordfører Jonni Solsvik for å diskutere fremtiden til Andøya Test Center.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Mandag var finansminister Siv Jensen, fiskeriminister Per Sandberg og statssekretær Øystein Bø fra Forsvarsdepartementet på besøk i Vesterålen. Etter start på Sortland ble besøket avsluttet på Andenes.

Mens Jensen og Sandberg møtte det lokale Frp-laget, møtte Bø ordfører jonni Solsvik og Odd Roger Enoksen fra Andøya Space Center. Fremtiden til Oksebåsen stod på sakskartet.

– Vi har diskutert utfordringene som ligger i fremtiden til Andøya Test Center (ATC) etter vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, sier ordfører Solsvik.

Stortinget

Sortinget har i sine merknader til vedtaket, sagt at driften av ATC, som utfører test av våpensystemer, skal sikres.

– Komiteen ber regjeringen vurdere ATCs eventuelle infrastrukturbehov. Som et minimum må Andøya flyplass opprettholdes også etter 2020, med en rullebanelengde som gjør det mulig for ATC å basere sin drift på at store fly fortsatt kan lande på Andøya. Komiteen legger videre til grunn at Forsvaret ved spesielle anledninger kan støtte ATC der militær tilstedeværelse er en forutsetning for gjennomføring av aktiviteten, heter det i vedtaket.

Stortinget har også krev at regjeringen må komme tilbake til Stortinget dersom tallgrunnlaget endrer seg.

– Dersom det fremkommer vesentlige endringer i beslutningsgrunnlaget, legger komiteen til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett våren 2017 med en oppdatering, heter det i merknadene fra Stortinget.

Lover kvalitetssikring

Både jensen og Bø lover at tallene skal kvalitetssikres. Men de vil ikke si noe om hvordan.

– Regjeringen kommer til å legge frem kvalitetssikrede tall, sier Jensen.

– Hvordan vil dere gjøre det? Er det Forsvarsdepartementet som skal kvalitetssikre seg selv?

– Regjeringen kommer til å legge frem kvalitetssikrede tall, gjentar Jensen.

Statssekretære Bø sier at man trolig ikke vil kvalitetssikre etter den såkalte KS-modellen som er en statlig prosjektmodell for store prosjekter finansiert av staten.

– Vi vil holde et skarpt øye med tallene som vi alltid gjør med store prosjekter, sier Bø.

– Vil dere gjøre dette etter KS-modellen?

– Mest sannsynlig ikke, sier Bø.

Vet ikke hva sivil flyplass vil koste

Bø sier at man ikke vet hva det vil koste å drive en sivil flyplass på Andenes med full rullebane dersom Forsvaret forlater.

– Nå må vi først få klarlagt behovene som ATC har, og så får vi ta et skritt av gangen. Vi jobber med å finne ut av kostnadene, men de er ikke beregnet, sier Bø.

– Hvem skal betale for denne driften?

– Mest sannsynlig kundene til ATC, sier Bø.

Han vil imidlertid ikke si om Forsvaret er villig til å betale mer for å gjøre våpentesting dersom ATC å øke prisene.