Ny minstepris beregnes fredag

Har god tro på den nye prisordningen

Minsteprisen på torsk fastsettes nå hver 14. dag. – Vi får en pris som er direkte koblet mot markedet, sier Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag.

DYNAMISK Det er nå slutt med faste minstepriser på torsk. Nå fastsettes prisene hver 14. dag. – Vi tror denne ordningen blir bra, sier Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag,  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var i fjor høst at man innførte såkalte dynamiske minstepriser for torsk. Tidligere ble minsteprisen fastsatt noen få ganger i året, mens den nå fastsettes hver 14. dag.

Ordningen startet opp 3. oktober i fjor og var et prøveprosjekt ut året. Man har nå valgt å videreføre ordningen inn i 2017.

– Hensikten er å få et system som følger markedet bedre. Beregningen av ny minstepris tar utgangspunkt i oppnådde gjennomsnittspriser for fersk og fryst torsk, samt utviklingen i eksportpriser for torskeprodukter. Prisen endres hver 14. dag for å fange opp svingninger i markedet, sier Haugland.


Tester ut dynamisk minstepris på torsk

Nytt system skal beregne ny minstepris hver andre uke.

 

Priser

Akkurat nå betales torsken med 24,84 kroner per kilo, mens minsteprisen er 19,25 kroner. Haugland sier at den gode torskeprisen ikke er et resultat av den nye prisordningen, men den generelle markedssituasjonen.

– De fleste, både fiskere og kjøpere er positive til ordningen. Noen fiskere har vært bekymret for hva som skjer med prisen når det i februar blir landet store mengder torsk, mens noen kjøpere har vært bekymret over at prisen blir høy når det er liten tilgang på fisk, men jeg tror vi har fått et robust system som løser dette, sier Haugland.


Torskeprisene opp

God etterspørsel drar torskeprisene opp.

 

Dialog

Det er Norges Råfisklag som foretar prisberegningen. Fredag denne uken gjør man en ny beregning.

– Beregningen gir vi til vår motpart på kjøpersiden, og så tar vi en dialog om prisene. Vi har tett dialog nå i prøveperioden, sier Haugland.

Sei

Det er også innført dynamiske minstepriser for kongekrabbe. Nå står seien for tur.

– Målet er å etablere en lignende ordning for sei innen 12. februar. Vi arbeider nå med å finne en beregningsformel som er representativ for seien. Vi kan ikke bruke samme formel som for torsken, sier Haugland.

Optimister

Haugland har god tro på den nye prisordningen.

– Vi er optimistisk på at dette vil fungere. Man skal jo høste erfaringer både oppgangstider og nedgangstider før man kan være helt sikker, men vi har tro på at dette blir bra, sier Haugland.