– Livsfarlige forhold ved innkjøringen til Andenes

Tirsdag morgen var det en ny utforkjøring i nærheten av innkjøringa til Andøya flystasjon. – Området er blitt livsfarlig, og noe må gjøres, mener politioverbetjent Børje Edvardsen.

LIVSFARLIG: Politiet anser innkjøringen til Andenes som livsfarlig på vinterføre, og anmoder Statens vegvesen om å gjøre noe. (Foto: Mette-H. Berger Amundsen)  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

FARLIG: På strekningen politiet karakteriserer som livsfarlig, var det to utforkjøringer 6. desember. – Dette er absolutt noe Statens vegvesen bør se på, sier Edvardsen. 

Andøy

Bilen som kjørte utfor veien ved krysset til Vestbyen på Andenes fikk hard medfart. Den havnet på gang- og sykkelveien, og varselskiltet for fotgjengerovergang var nedkjørt og revet opp.

Flere utforkjøringer

Overbetjent Børje Edvardsen ved Politiet i region Vesterålen opplyser at bilføreren ringte inn hendelsen selv.

– Det var ingen grunn til å opprette sak på hendelsen, men vi synes det er bra at folk melder ifra om slike ulykker. Det har skjedd flere utforkjøringer på samme sted, og vi anser området som livsfarlig, sier Edvardsen. Det er dype spor i veibanen på hele strekningen fra Shell og til innkjøringa til Andøya flystasjon.


To i grøfta på samme sted

Glatt og sporete ved Andøya flystasjon.

 

– Gangfeltet gjør at vi anser strekningen som ekstra farefull, og at det er prekært at noe blir gjort. Særlig på det føret som er nå, sier Edvardsen. Han har sett flere som har fått sleng på bilen der.

– Asfalten er nedkjørt over tid, og det blir sporete. Sporene blir høyere og høyer over tid i pakt med økt trafikk. Dette er absolutt noe Statens vegvesen bør se på, sier Edvardsen.

Sett opp varselskilt

Han mener at et varselskilt med sporete vei er det første som bør settes opp.

– Det burde være en billig investering inntil de får utbedret området, sier Edvardsen. Han erfarer at bilister får sleng på bilen uten forvarsel.

Ukjent for Vegvesen

Byggeleder Magne Berg i Statens vegvesen er ukjent med at området blir betegnet som livsfarlig av politiet.

– Vi er klar over at asfalten er slitt ned under snøen, og at vi får en utfordring med høye spor på vinteren. Det er vanskelig å få optimale forhold under brøyting, siden vi ikke klarer å få bort sporene, forklarer Berg. Han opplyser at det ikke var nok midler til å få reasfaltert asfalten i 2016. Han vet heller ikke om det blir gjort noe dette året.


Bil kjørte av veien

Ny utforkjøring i Vesterålen.

 

– Edvardsen mener at dere burde sette opp et varselskilt for sportet vei?

– Vi skal gjøre ei vurdering og sette opp et varselskilt, dersom vi mener at det vil ha noen effekt. Et slikt skilt vil i så fall kun ha en effekt for ukjente. Jeg regner med at de som kjører der hver dag er klar over problemet, sier Berg.