– Jeg er livredd når jeg kjører der

Vegvesenet advarer nå mot sporet vei

Etter tre utforkjøringer på kort tid karakteriserer politiet innfartsveien til Andenes som livsfarlig. – Jeg er livredd når jeg kjører der, skriver Lill Finden på Andøypostens Facebook-side. Nå har også Statens vegvesen tatt affære.

SKILT: Fredag morgen var det kommet opp et skilt som advarer mot sporete vei på innfartsveien til Andenes. (Foto: Mette Helene Berger Amundsen)  Foto: Mette Helene Berger-Amundsen

Andøy

Tre ganger den seneste måneden, sist på tirsdag, har biler havnet utfor veien ved innkjøringen til Vestbyen på Andenes. Fylkesveien er veldig sporete på det aktuelle stedet, og i tirsdagens Andøyposten beskrev politioverbetjent Børje Edvardsen området som livsfarlig.

– Gangfeltet gjør at vi anser strekningen som ekstra farefull, og at det er prekært at noe blir gjort. Særlig på det føre som er nå, sa Edvardsen.

Ukjent for veivesenet

Hos Statens vegvesen var byggeleder Magne Berg ukjent med at politiet betegner området som livsfarlig.

– Vi er klar over at asfalten er slitt ned under snøen, og at vi får en utfordring med høye spor på vinteren. Det er vanskelig å få optimale forhold under brøyting, siden vi ikke klarer å få bort sporene, forklarte Berg i tirsdagens Andøyposten. Edvardsen mente at det ville være en billig investering å sette opp et varselskilt, inntil veien blir utbedret.


– Livsfarlige forhold ved innkjøringen til Andenes

Tirsdag morgen var det en ny utforkjøring i nærheten av innkjøringa til Andøya flystasjon. – Området er blitt livsfarlig, og noe må gjøres, mener politioverbetjent Børje Edvardsen.

 

– Asfalten er nedkjørt over tid, og det blir sporete. Sporene blir høyere og høyer over tid i takt med økt trafikk. Dette er absolutt noe Statens vegvesen bør se på. Det burde være en billig investering å sette opp et varselskilt inntil de får utbedret området, sa Edvardsen.

– Er livredd

På Andøypostens Facebook-side har flere lesere kommentert den sporete veistrekningen. To skriver at de unngår å kjøre der og heller velger de kommunale sidegatene.

– Æ velge å kjøre bakgata fra Bunnpris, skriver Aina Refsnes. Lill Finden setter ord på det mange har uttalt til Andøyposten om den sporete veien.

– Er livredd når jeg kjører der, skriver hun.

– Direkte uansvarlig

Etter at vi skrev om de to bilene som kjørte ut på samme sted i desember, var det mange som var bekymret for forholdene.


To i grøfta på samme sted

Glatt og sporete ved Andøya flystasjon.

 

– Den ekstremt sporete veien fra Shell til krysset i vestbyen kommer til å ende med større uhell/ulykker i løpet av vinteren. Bare så synd det må skje noe som kan ende fatalt FØR det skjer noe med veien. I tillegg er det nesten bekmørkt på den sterkt trafikkerte overgangen for myke trafikanter i vestbyen etter at norlandiahallen ble tatt i bruk, skrev Tommy Jensen på Andøypostens Facebook-side i desember. Også Bjørn Alsos kommenterte saken der.

– Det er direkte uansvarlig att det er så farlig innkjøring til tettstedet, hvor er veimyndighetene som er ansvarlig for sikkerheten på veien, de burde tatt tak i det forlenge siden og gjort noe med det, men det må sikkert skje en alvorlig ulykke før det reageres det ergo det som er vanlig når det gjelder det offentlige, mener han.

Satte opp skilt

Fredag morgen var det kommet opp et skilt som varsler «sporete vei» på strekningen.

– Etter at Andøyposten tok kontakt med oss, så var vi ute og gjorde en vurdering. Vi er blitt enige om at det kunne være lurt å sette opp et skilt, slik at bilistene kan bli mer oppmerksomme på forholdene, sier Berg. Han poengterer at de gjør det spesielt for å advare ukjente bilister som kommer til Andenes, og ikke er kjent med den dårlige veistandarden. Byggelederen medgir at vi har et veinett som stedvis er dårlig, men at bevilgningene fra myndighetene ikke rekker til å utbedre alt.

– Dekket er veldig dårlig på veien inn til Andenes, og jeg håper vi kan få midler til å utbedre det til sommeren, men det er ikke noe jeg kan love, sier han.