Skredvurdering stopper hyttebygg

– Føler oss maktesløs

– Det har aldri gått skred i området, sier Atle Larsen. Men en skredrapport gjør at sønnen Sindre Larsen trolig ikke får byggetillatelse til ei hytte på Nøss på grunn av skredfare.

SKREDFARE Andværingen Sindre Larsen vil erstatte hytta på bildet med ei ny. Men en skredfarerapport setter trolig stopper for prosjektet. – Det har aldri gått skred i området, sier faren Atle Larsen.  Foto: Foto fra skredrapporten til Talus AS.

IRRITERT: – Det er helt bak mål, sier Sindre Larsen om rapporten som gjør at han ikke får bygge hytte på Nøss.  Foto: Innsendt bilde

Andøy

Larsen kjøpte ei hytte ved Lusvannet på Nøss i 2011. Hytta har stått der i mange år, og var etter hvert blitt av så dårlig forfatning at det ble vanskelig å pusse den opp.

– Fundamentene og bjelkelag har store råteskader. Det blir mindre arbeid og rimeligere å føre opp ei ny hytte, skriver Larsen i et brev til Andøy kommune.

Hytta ligger i ei fjellskråning, og Larsen måtte derfor få utført skredfarevurdering av området.

– Det har aldri gått skred i dette området, og det er heller ikke spor i terrenget etter skred, sier Larsen, som måtte ut med 30.000 kroner for å få utført skredfarevurderingen.

Skredfarevurdering

Vurderingen ble utført at konsulentfirmaet Talus, som konkluderte med at det ikke er sannsynlig at det kan gå jordskred i området, men at det kan gå snøskred en til to ganger hvert 100 til 200 år.

– Sikkerhet mot steinsprang og jordskred vurderes som tilfredsstillende, men sikkerhet mot snøskred vurderes ikke som tilfredsstillende vurdert opp mot sikkerhetsklasse S2, skriver Talus i sin rapport.

Sikkerhetsklasse S2 krever at sannsynligheten for skred ikke er større enn ett skred per tusen år.

– Ikke registrert skred

I rapporten skriver Talus at det ikke er sannsynlig med oppbygging av hengskavler ovenfor hytta.

– VEd store snøfall og varierende temperatur kan det bygges opp nok snø til at flakskred kan utvikles. Det er dog ikke registrert slike skred i området, og det er heller ikke regn i terrenget som tyder på at det går snøskred i området, skriver Talus.

– Kommunen har ansvar

Andreas Thanks i Andøy kommune sier kommunen har bedt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å vurdere rapporten.

– Kommunen bruker NVE som rådgiver, og NVE er enig i den vurderingen som er gjort. Saken er ikke endelig avgjort, men det går mot at ikke blir gitt byggetillatelse, sier Thanke.

Han sier årsaken er at kommunen kan pådra seg erstatningsansvar dersom det en dag skulle gå et skred.

– Kommunen kan bli holdt erstatningsansvarlig, og vi kan heller ikke fraskrive oss ansvaret i et byggevedtak. Etter gjeldende rettspraksis kan kommunen bli holdt ansvarlig, sier Thanke.

Flere hytter i området

Det er flere hytter i området, og de kan brukes som normalt, skredvurderingen til tross.

– Hvorfor kan man fortsatt bruke de hyttene som er i området, mens man ikke kan bygge nytt på ei eksisterende hyttetomt?

– Det kan du spørre om, men slik er loven. Vi kan ikke kreve at eksisterende bygg fjernes, og det er fortsatt lov å bruke eksisterende bygg, sier Thanke, som er enig i at det er en kinkig sak.

– Maktesløs

Larsen sier at de føler seg maktesløs.

– Dette er ei hytte som ikke brukes mye om vinteren. Det er verken strøm eller vann innlagt, så den blir ikke brukt i mørketiden og under den hardeste vinteren. Hadde vi bare restaurert den gamle hytta hadde vi sluppet alt dette, men man skulle jo tro at det er like farefullt å oppholde seg i restaurert hytte som i ei ny, sier Larsen.