– Det kan bli en stor sak på verdensbasis

– Få om noen steder i verden er så godt egnet for et dronesenter som Andøya, sier sjef Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center i ASC-gruppen, som vil etablere et nasjonalt dronesenter.

GLOBALT POTENSIALE: – Få om noen steder i verden kan matche det vi på Andøya kan tilby når det gjelder et slikt dronesenter. Derfor vil dette ha et internasjonalt potensial for nasjoner og produsenter, sier prosjektleder Per Tore Steinhaug og Gunnar Jan Olsen hos Andøya Test Center til Andøyposten.   Foto: Foto: Alf Ragnar Olsen

Andøy

ATC-sjef Gunnar Jan Olsen sier hele Andøya Space Center-gruppen – det vil si Andøya Test Center, Andøya Space Center og Narom – er involvert i dronesenterprosjektet.

– Dette kan bli en stor sak på verdensbasis. Senteret vil være attraktivt for nasjoner og produsenter verden over.

– Få om noen kan matche Andøya

US Navy potensiell kunde?

– Ja, det kan de opplagt være, svarer ATC-sjef Gunnar Jan Olsen om det planlagte dronesenteret på Andøya.

Gunnar Jan Olsen sier planene for det nasjonale dronesenteret bare er et av flere store og mellomstore prosjekter miljøet hos ASC-gruppen jobber parallelt med, og som man har jobbet med i flere år.

– I forbindelse med nedlegginga av Andøya flystasjon har prosjektene fått forsterket aktualitet. Det nasjonale dronesenteret har et voldsomt potensial. Vi satser på at det skal bli et senter i internasjonal toppklasse. Alt ligger til rette for det. Ingen steder i Norge er i nærheten av å ha det vi kan tilby, ja knapt noen steder i Europa eller verden kan sammenlignes. Det er et faktum. Vi har ideelle fasiliteter og forhold for å få oppdrag for nasjoner og produsenter verden over til et slikt senter, sier Gunnar Jan Olsen.

– Det handler om en unik kombinasjon av ideell geografi, flyforhold, infrastruktur og kompetanse for det senteret skal tilby, sier han.

– Bør bli avgjort i år

ATC-sjef Gunnar Jan Olsen har håp og ambisjoner om rask fremdrift og har en ønsket tidshorisont der oppstart ikke ligger langt fram i tid.

– Ja, vi vil ha prosjektet realisert så raskt som mulig. Vi ønsker at alle nødvendige beslutninger for å starte opp blir tatt i løpet av 2017. Det mener vi er helt realistisk. Det er i det store bildet snakk om beskjedne investeringer for å komme i gang. Han understreker at det er viktig med rask oppstart.

– UAV-utviklinga er i rivende fremdrift, og flere land bygger opp slike senter. Deriblant Danmark, men deres satsing er som en mygg å regne i forhold til det vi planlegger – om jeg kan si det med nordnorsk terminologi, sier Olsen.

– USA og Canada er også i gang med lignende satsinger. Dette handler om å ta en rolle, og gripe mulighetene – og sette Andøy og Norge på kartet internasjonalt i denne sammenhengen, sier Olsen.

En betydelig virksomhet

– Norge har en viktig rolle innen maritim overvåkning

Den amerikanske forsvarsministeren har tilbragt to dager i Norge med vår egen forsvarsminister. De har blant annet snakket om sikkerhet i nordområdene. VOL var tilstede da de to møtte pressen på Gardermoen fredag.

– Dersom alt går som dere håper, hvor stor tror du virksomheten vil være i løpet av fem års tid?

– Det må bygges opp trinnvis, men vi snakker om en betydelig virksomhet, uten tvil. Men jeg vil ikke gå ut med noe tall nå, sier han.