Stor delegasjon til Andøy

Sanner kommer 13. februar

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kommer til Andøy 13. februar. Han har med seg en stor statlig delegasjon.

ANDØY 13. februar kommer kommunal- og moderingseringsminister Jan Tore Sanner til Andøy. Han har med seg en stor delegasjon, med blant annet tre statssekretærer og en rekke byråkrater.  Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

ANDØY Fylkesrådsleder Tomas Norvoll kommer til Andøy 13. februar. 

ANDØY 14. februar besøker Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen Andøy.  Foto: Gaute Bergsli

Andøy

Sanner skulle egentlig ha besøkt Andøy før jul i fjor, men budsjettkrangelen mellom regjeringen, Venstre og Kristelig folkeparti gjorde at besøket ble avlyst. Nå er ny dato fastsatt.

– Sanner har med seg en meget og uvanlig stor delegasjon. Han har med statssekretær og byråkrater fra eget departement. I tillegg kommer statssekretær og byråkrater fra både Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet, sier ordfører Jonni Solsvik.

Fylkeskommunen

Også Nordland fylkeskommune skal være med når Sanner kommer. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll har meldt sin ankomst, sammen med byråkrater fra fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

– Formelt møte

Solsvik sier at det blir et formelt møte mellom kommunen, staten og fylkeskommunen.

– Dette er ikke noe Høyre-møte. Et utvidet formannskap skal være medi møtet, som vil skje ved Andøya Space Center i Oksebåsen. Det fordi miljøet her vil være sentral i omstillingen, sier Solsvik.

Han sier at det er to ting som blir tema i møtet.

– Vi vil peke på våre bekymringer og spørsmål knyttet til nedleggelsen av Andøya flystasjon, samtidig som vi snakke om omstillingsarbeidet, sier Solsvik.

Eget Høyre-møte

Solsvik sier at det blir et eget medlemsmøte i Andøy Høyre om kvelden, der Sanner skal være med.

– Her vil også Høyres generalsekretær delta, sammen med representanter fra Nordland Høyre. Disse vil ikke være med i det møtet som skal være tidligere om dagen. Det er som nevnt ikke et partimøte, sier Solsvik.

Flere besøk

Dagen etter, 14. februar, kommer for øvrig Arbeiderpartiets Lisbeth Berg-Hansen til Andøy på besøk.