Kjølhågen-frustrasjon

Stengt vei over Kjølhågen skaper frustrasjon i Andøy. Mandag ble veistrekningen tema i kommunestyret.

SPURTE Varaordfører Knut Nordmo (Sp) spurte ordfører Jonni Solsvik om veistenging over Kjølhågen i kommunestyret i Andøy mandag.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Det var varaordfører Knut Nordmo (Sp) som rettet et muntlig spørsmål til ordføreren om saken.

Han viste til både hyppige og langvarige stenginger av fylkesveg 82 på grunn av sterk vind, noe som blant annet skjedde sist fredag.


Kjølhågen stengt i ett døgn

– Ikke til å leve med

– Dette kan vi ikke leve med, sier drosjesjåfør Kurt Nystad. – Jeg deler frustrasjonen, sier ordfører Jonni Solsvik.

 

– Det er vanskelig å forstå at veien stenges når det er bar asfalt og godt veigrep. Det er uheldig at det bare er vindmåling som ligger til grunn for stenging, sa Nordmo, og spurte ordføreren om han ville følge opp saken.

– Ikke tilfredsstillende

– Vi har nå fått et erfaringsgrunnlag som er ikke er tilfredsstillende. Det er grense for hva automatikken kan fange opp av lokale forhold. Det går sekunder mellom meldinger om at veien er stengt og åpen. Det skaper en uholdbar situasjon, svarte Solsvik.

Han pekte videre på at man har hatt tekniske utfordringer med skiltet på Å som skal varsle omkjøring og at Statens vegvesen ikke har fått til kolonnekjøring over flyplassen på Andenes. Solsvik pekte videre på at det også er knyttet utrygghet til rasfaren langs omkjøringsveien til Bleik.

– Vi må derfor få til en bedre ordning som skaper forutsigbarhet. Jeg vil ta et snarlig initiativ til et møte med Statens vegvesen der jeg vil utfordre dem på  hvordan vi kan få en bedre løsning. Det betyr ikke at vi ikke først og fremst skal tenke sikkerhet, men vi må finne forbedringspunkter som skaper mer forutsigbarhet, sa Solsvik.