Omstilling i Andøy

– Havna er nøkkelen

– Havna er nøkkelen for omstilling av Andøy, sier Andreas Haugen i Andenesfisk AS. – Den er viktig for mange aktører.

NØKKEL – Havna på Andenes er nøkkelen til omstilling av Andøy. Den er viktig både for fiskerinæringen, reiselivet og Andøya Test Center, ser Andreas Haugen i A. H. Holding AS. Han er også styreleder i Andenes havn KF.  Foto: Tony Gulla Sivertsen

Andøy

Stortinget har vedtatt å legge ned Andøya flystasjon en gang etter 2020. Det kaster Andøy ut i omstillingsprosess få andre har opplevd. Det er et sted mellom 250 og 300 ansatte ved flystasjonen. Det utgjør rundt 15 prosent av den totale sysselsettingen i Andøy.

– Kunnskap og kapital

– Vi har absolutt en rolle å spille i denne omstillingen. Vi har både kompetanse og en viss kapitalbase. Vi jobber selv med noen relativt store prosjekter som kan skape et betydelig antall arbeidsplasser. Men jeg tror nøkkelen til omstillingen er havneprosjektet og at det framskyndes, sier Haugen.


Etter trålersalget

– Investerer i Andøy

– Styret har sagt at pengene skal brukes til å investere i ny virksomhet i Andøy, sier Andreas Haugen og Rune Rydningen i Andenesfisk AS.

 

Kystverket har foreslått en utbygging av havna på Andenes til rundt 500 millioner kroner. Blir dette vedtatt, blir det et av Norges største havneprosjekter noensinne.

Det skal etter planen realiseres i perioden 20024 til 2029. Men det kan bli fremskyndet. Arbeiderpartiet foreslo i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 at man skulle starte allerede i år.

– Også ATC og turisme

– Havna er viktig for fiskerinæringen og viktig for oss som selskap. Vi kan tenke oss å gjøre flere ting i havna, men vi må også tørre å snakke om Andøya Test Center (ATC) og reiseliv. Planene for havna oppdateres stadig og gir nye muligheter, sier Haugen, som også er styreleder i Andøy Havn KF.

Brenner for Andøy

Både Haugen og Rune Rydningen sier at de brenner for Andøy.

– Det er viktig at vi nå er bevisst på å ta vare på det næringslivet vi har i Andøy, slik at vi ikke mister de bedriftene vi har. Det er ti ganger viktigere nå, sier Rydningen.

– Det er også viktig at kommunen er positivt innstilt og har kapasitet til å handle raskt når noen vil gå i gang med noe, sier Haugen.