Ikke bare omstilling i Oksebåsen

– Skal også skyte opp raketter

– Midt i alt snakk om nye prosjekter, skal vi også gjøre det vi vanligvis gjør, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.

RAKETTER – Jeg har brukt nesten all tid i år på arbeid med nye prosjekter, men vi driver også den vanlige butikken med vitenskapelige raketter, sier Odd Roger Enoksen ved Andøya Space Center.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Vedtaket om å legge ned Andøya flystasjon, har for alvor satt fokus på miljøet i Oksebåsen. Andøya Space Center og datterselskapet Andøya Test Venter (ATC) ser ut til å bli sentrale brikker i omstillingsarbeidet for Andøy. Rikspolitikerne har valfartet til det norske romsenteret noen kilometer utenfor Andenes.