Andungen barnehage blant de første godkjente i landet:

Helsefremmende barnehage

Onsdag mottok Andungen barnehage tittelen «Helsefremmende barnehage», som en av de første i landet.

MEDVIRKNING: I Andungen barnehage er «barns medvirkning» en førende styringsfaktor i alt, og onsdag hadde ungene, med hjelp fra de voksne, laget sunn og god servering til gjestene. – Vi gjør alt sammen med ungene, det eneste vi får gjøre alene er å gå på do, sier Johansen med et smil. 

BEVISET: Folkehelsekoordinator Katja Larsen overrakte det synlige beviset på at Andungen barnehage er en av landets første godkjent som «Helsefremmende barnehage». 

MÅL: Vi har et mål om at alle barnehagene i Andøy skal være godkjente innen utgangen av året, sier enhetsleder Merete Olsen (t.h) i Andøy kommune. Alle foto: Tony Gulla Sivertsen 

Dette måles de på
 • Helsefremmende arbeid er forankret i barnehagen.
 • Arbeider systematisk for å fremme psykisk helse og godt psykososialt miljø.
 • Alle barn er fysisk aktive minst 90 minutter hver dag.
 • Nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen følges.
 • Er tobakksfri.
 • Har fokus på god hygiene.
 • Bidrar til at barna erfarer og lærer hva som er helsefremmende.
 • Har godt samarbeid med foresatte og tverrfaglige tjenester etter behov.
 • Barns medvirkning vektlegges.
 • Arbeider systematisk med ulykkesforebyggende arbeid.
 • Retningslinjer for Helsefremmende barnehager
Andøy

Barnehagen i sentrum av Andenes har i en årrekke jobbet systematisk og målrettet, og onsdag fikk de det synlige beviset for at de nå er en Helsefremmende barnehage.

– Alle innen utgangen av 2017

– Jeg er både glad og stolt, sier barnehageleder Anniken Johansen. Onsdag var både politikere, fagpersoner fra Andøy kommune og ikke minst barn og ansatte med på en markering i barnehagen.

– Andungen barnehage har vært med på dette prosjektet siden starten i 2009, og at de nå er først ut med å få godkjenning viser at de har jobbet systematisk med kriteriene som er satt for å kunne kalle seg «Helsefremmende barnehage», sier enhetsleder for de kommunale barnehagene Merete Olsen. Hun legger til at de har som mål at alle barnehagene i Andøy skal være godkjente innen utgangen av dette året.

– Vi er godt i rute til å klare det, sier Olsen.

Kunnskap og vilje

For Andungen barnehage, som er eid av Norlandia-konsernet, er det et felles konsernmål at alle barnehagene skal være helsefremmende. Barnehagen ble tidligere i år også ISO-godkjent i forhold til kvalitets- og miljøstyringssystemer. Johansen sier at det ikke er vanskelig å oppnå slike kvalitetsgodkjenninger for barnehagen.

– Ingen ting er vanskelig hvis man tilegner seg den kunnskapen som trengs, og har vilje til å gjennomføre. Man må kanskje trene hjernen til å tenke positivt, men alt går; bare man snur litt på det, sier hun. At man starter med å lære ungen gode vaner, tror Johansen er en lur investering for samfunnet.

– Vi ønsker jo at eldre mennesker skal klare seg lengst mulig hjemme, og skal man lære gode helsefremmende vaner som gjør det mulig, så må vi starte når de er små, sier hun.

– Vi er stolte av dere

Hermod Bakkevold (KrF) representerte kommunens øverste politiske ledelse på markeringen.

– Vi er stolte av dere, og at vi i kommunen har kunnskap og ressurser til å gjennomføre slikt arbeid. Dere gjør veldig mye bra, og er i mye aktivitet ute. Jeg håper det betyr at dagens unge i fremtiden kanskje bruker føttene og ikke bilen når de skal forflytte seg 500 meter. Der kan dere kanskje lære foreldrene deres noe, sa han til ungene.