Formannskapet i Andøy:

Vil selge Gammelskolen

Formannskapet i Andøy vil selge Gammelskolen. Man utsatte ikke saken som Husflidslaget og Veteranskøyta Havblikk hadde bedt om.

SIGNALBYGG - Gammelskolen på Andenes er et signalbygg i Sentrum. Jeg har med skrekk og gru sett at riving er et alternativ, sa Frps Kolbjørn Blix i formannskapet.  Foto: Jørn Aune

Andøy

Gammelskolen på Andenes er i forfall. Det vil trolig koste et tosiffret millionbeløp å sette skolen i stand. Skolen er forsøkt solgt flere ganger, uten at man har lykkes med det.


Gammelskolen på Andenes

Vil selge eller rive

Gammelskolen i sentrum av Andenes er i ferd med å bli et mareritt for Andøy kommune. Nå vil rådmannen igjen forsøke å selge bygget. Hvis ikke det går, vil hun rive.

 

Rådmannen anbefaler politikerne i Andøy å selge bygget. Dersom man eller ikke nå lykkes, vil hun rive bygget.

Ber om utsettelse

Før formannskapets møte mottok ordfører Jonni Solsvik en epost fra Andøy husflidslag og foreningen Veteranskøyta Havblikk der man ber om en utsettelse av saken.

- Det vi tenker er å invitere alle lag og foreninger på Andenes, og kanskje med det få etablert en paraplyorganisasjon hvor alle lag og foreninger kan være tilsluttet, heter det i eposten.

Andøy husflidslag er i dag bruker av bygget.

Brannsikkerhet

I tillegg fikk formannskapet en vurdering av byggets brannsikkerhet.

Teknisk sjef Arne Blix skriver at det må gjøre et nytt branntlsyn for å vurdere om bygget er brannsikkert nok til at det kan brukes videre.

- Signalbygg

Frps Kolbjørn Blix var den første som tok ordet i den korte debatten om saken.

- Jeg har med skrekk og gru sett at riving er et alterantiv. Det er igjen to signalbygg i sentrum av Andenes - Gammelkolen og Kiilgården. Dersom skolen selges skulle jeg ønske det var med en klausul om at det ikke kan rives, sa Blix.

-  Vi støtter innstillingen fra rådmannen om salg. Dersom bygget skal bevares, bør det ikke være Andøy kommune sitt ansvar, sa varaordfører Knut Nordmo.

Aps Einar Åbergsjord savnet opplysninger om hva tomta er regulert til.

- Når bygget er solgt har vi liten innflytelse over hva som skjer med det, utover det som er bestemt gjennom regulering, sa Åbergsjord.

Selges

Et enstemmig formannskap gikk derfor inn for å følge rådmannens innstilling om at bygget skal legges ut for salg.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 3. april.